Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji PublicznejOficjalny portal województwa małopolskiegoPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiPodhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targuwirtualny spacerCAF w StarostwieProgram Rozwoju Obszarów WiejskichWybory SamorządoweWojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowieplatforma e-puapAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiTarnowska Organizacja TurystycznaMałopolska Organizacja TurystycznaZwiązek Powiatów PolskichStowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Social Media

Powiat Brzeski Facebook PowiatPowiat Brzeski Youtube

Deklaracja Dostępności

 


Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony www.powiatbrzeski.pl

Wstęp deklaracji

Starostwo Powiatowe w Brzesku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.powiatbrzeski.pl.

Dane teleadresowe jednostki:
Starostwo Powiatowe w Brzesku
ul. Bartosza Głowackiego 51
32-800 Brzesko

Data publikacji strony internetowej: 2018-06-28

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-07

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zamieszczone na stronie www.powiatbrzeski.pl informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Ułatwienia na stronie podmiotowej

Strona www.powiatbrzeski.pl posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, białe/żółte litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie (normalna wielkość tekstu, duża wielkość tekstu, bardzo duża wielkość tekstu),
 • możliwość zwiększenia interlinii,
 • możliwość zwiększenia odstępów pomiędzy akapitami,
 • możliwość zwiększenia odstępów pomiędzy literami,
 • focus wokół elementów nawigacyjnych.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-06-02.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator do spraw dostępności: Paulina Babraj, e-mail: p.babraj@powiatbrzeski.pl, tel. 14 663 31 11. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać drogą e-mailową.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Budynek Starostwa przy ul. Bartosza Głowackiego 51

 1. Dojazd do siedziby Starostwa Powiatowego w Brzesku przy ul. Bartosza Głowackiego 51 – do urzędu można dotrzeć drogą gminną, ul. Bartosza Głowackiego. W odległości ok. 50 metrów od wejścia głównego do Starostwa znajduje się przystanek autobusowy. Komunikacja publiczna – brak autobusów niskopodłogowych.
 2. Opis dostepności wejścia:
  Do budynku prowadzą trzy wejścia. Jedno wejście przystosowane dla niepełnosprawnych znajduje się od północnej strony budynku Starostwa przy parkingu głównym przed budynkiem.  Otwierane bezdotykowo wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Starostwa.
 3. Opis dostepności parkingu:
  Starostwo Powiatowe w Brzesku posiada parking ogólnodostępny. Na parkingu wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 4. Opis dostępności toalet:
  Ogólnodostepne toalety dla interesantów znajdują się na drugim oraz trzecim piętrze. Ogólnodostępna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 5. Ułatwienia likwidujące bariery architektoniczne w budynku:
  W budynku znajduje się winda. Dodatkowo w przypadku trudności w dotarciu interesanta na piętro urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

  dsc-8450.jpgdsc-8452.jpg

 6. Interesantom zapewnia się informację na temat rozkładu budynku oraz :
  • tablica informacyjna umieszczona na parterze, naprzeciwko Dziennika Podawczego,

   dsc-6591.jpgdsc-6573.jpg

  • dodatkowa tablica informacyjna umieszczona na drugim piętrze.
 7. Dziennik Podawczy znajduje się przy wejściu głównym do Starostwa oraz w Sekretariacie Starosty Brzeskiego na piętrze drugim.

dsc-6585.jpgdsc-6598.jpg

dsc-6600.jpgdsc-6602.jpg