Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

OBWIESZCZENIE

2012-06-13 12:20
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 i art. 79 ust 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późń.zm.), Starosta Brzeski podaje do publicznej wiadomości decyzję z dnia 30 maja 2012 r. znak: OŚ.602.6.2011.BB, ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia „Scalenie gruntów na obiekcie pn. Rajsko-Szczurowa-Niedzielisk

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie można zapoznać się  w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Brzesku, ul. Wyszyńskiego 6 pok. 108, I piętro od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 7.00  do 15.00