Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski E-Sport CupPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

 

Ogłoszenie Starosty Brzeskiego

2023-01-23 06:00
Ogłoszenie Starosty Brzeskiego

Ogłoszenia Starosty Brzeskiego z dnia 19 stycznia 2023 r., znak: BA-I.6821.20.2022.WW o wydaniu decyzji z dnia 13 styczna 2023 r. znak: BA-I.6821.20.2022.WW (poprzedni znak: AG-I.6821.6.2022.WW) o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę ewidencyjną nr 5186/4, położonej w obrębie Jadowniki, gm. Brzesko, poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa w Tarnowie Sp. z o.o. w Tarnowie na założenie i przeprowadzenie sieci gazowej niskiego ciśnienia, o długości 23,8 m wraz ze strefą kontrolowaną o szerokości 1,7 m i łącznej powierzchni 25,4 m2 (oznaczoną literami A, B, C, D, E, F, G, H) oraz tymczasowym pasem montażowym o łącznej powierzchni 41,9 m2 (oznaczonym literami I, D, J, K, L, M),  w ramach inwestycji celu publicznego pn.: Budowa sieci gazowej w ramach zadania pn.: Przebudowa sieci gazowej n/c wraz z przyłączami w ul. W. Witosa, zgodnie z przebiegiem przedstawionym na załączniku graficznym do niniejszej decyzji, stanowiącym jej integralną część.

Ogłoszenie