Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski E-Sport CupPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

 

Ogłoszenie Starosty Brzeskiego

2023-01-23 06:00
Ogłoszenie Starosty Brzeskiego

Ogłoszenia Starosty Brzeskiego z dnia 19 stycznia 2023 r., znak: BA-I.6821.21.2022.WW o wydaniu decyzji z dnia 13 styczna 2023 r. znak: BA-I.6821.21.2022.WW (poprzedni znak: AG-I.6821.7.2022.WW) o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę ewidencyjną nr 1070/47, położonej w obrębie Łęki, gm. Borzęcin, poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa w Tarnowie Sp. z o.o. w Tarnowie na założenie i przeprowadzenie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 125 mm PE dn 90 mm o długości 19 m z przyłączem gazowym wraz ze strefą kontrolowaną o szerokości 1 m i łącznej powierzchni 19 m2 oraz tymczasowym pasem montażowym o szerokości 1,7 m i łącznej powierzchni 32,3 m2, zgodnie z przebiegiem przedstawionym na załączniku graficznym do niniejszej decyzji, stanowiącym jej integralną część.

Ogłoszenie