Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski E-Sport CupPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Ruszył program Moje ciepło

2022-05-11 13:21
Ruszył program Moje ciepło

Na przełomie kwietnia i maja rozpoczął się nabór wniosków w programie ,,Moje ciepło” ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Osoby chcące otrzymać dofinansowanie do zakupu i montażu pompy ciepła w domu jednorodzinnym mogą składać wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej. W programie „Moje Ciepło” przewidziane są dotacje od 7 do nawet 21 tys. zł. (w przypadku powietrznej pompy ciepła będzie to maksymalnie 7.000 zł, natomiast gruntowej to maksymalnie 21.000 zł).

Głównym celem rządowego programu „Moje Ciepło” jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i energetyki prosumenckiej z zastosowaniem ekologicznych źródeł ciepła, w postaci pomp ciepła w domach jednorodzinnych.

Program „Moje Ciepło” przeznaczony jest dla osób fizycznych, właścicieli lub współwłaścicieli nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych (wolnostojących,  
w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej), w których dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej (nieprzekraczającej 20 proc. jego powierzchni). Program skierowany jest do właścicieli nowych budynków, którzy zainwestowali w pompę ciepła - powietrzną lub gruntową, która pracuje na potrzeby centralnego ogrzewania lub centralnego ogrzewania i przygotowywania c.w.u. Pompy ciepła pracujące tylko na potrzeby c.w.u. są wykluczone z tego programu. Dlatego też ze wsparcia mogą skorzystać właściciele tylko nowych budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie energetycznym. Nie przewiduje się natomiast wsparcia dla domów, w których docelowym źródłem ciepła jest źródło ciepła na paliwo stałe, takie jak np. węgiel kamienny czy biomasa. Program „Moje Ciepło” jest skierowany do osób fizycznych, które są właścicielami bądź współwłaścicielami nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

Beneficjentem programu może być wyłącznie:

  • osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
  • osoba wskazana jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym. W sytuacji natomiast różnicy w osobie wnioskodawcy,  
    a nabywcy/odbiorcy, ważne jest, aby załączyć wówczas stosowne oświadczenie.

Wszystkie pompy ciepła (powietrzne, wodne i gruntowe), na które można uzyskać dofinansowanie w ramach programu „Moje Ciepło” muszą spełniać odpowiednie wymagania. Formą wsparcia udzielanego w ramach tego programu ma być dotacja do 30 proc. kosztów kwalifikowanych w zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła, przy czym klasę pomp ciepła należy udowodnić za pomocą karty produktu i etykiety energetycznej.

W programie Moje Ciepło można uzyskać dofinansowania do powietrznych, wodnych lub gruntowych pomp ciepła. Muszą one jednak spełniać odpowiednie wymagania. Dla pomp ciepła typu powietrze/woda minimalna klasa efektywności energetycznej to A++ dla temperatury zasilania 55oC. Podobne wymagania dotyczą gruntowych pomp ciepła typu grunt/woda lub woda/woda. Aby otrzymać na nie dofinansowanie, urządzenia muszą posiadać klasę efektywności energetycznej minimum A++ dla temperatury zasilania 55oC. Pompy ciepła typu powietrze/powietrze w systemie centralnym dla całego budynku muszą posiadać klasę minimum A+ dla klimatu umiarkowanego. Klasę urządzenia należy udowodnić za pomocą karty produktu i etykiety energetycznej, które stanowią załączniki do programu.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, warunkiem udzielenia dofinansowania jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku. W pierwszym, uruchomionym właśnie naborze, wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej EP nie może przekraczać 63 kWh/(m2 × rok). W kolejnych latach wskaźnik ten będzie jeszcze niższy i nie będzie mógł przekraczać 55 kWh/(m2 × rok). Dla porównania, zgodnie z Warunkami Technicznymi 2021, które stanowią wyznacznik dla standardu nowo budowanych domów, wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej EP nie może przekraczać 70 kWh/(m2 × rok).

Nabór wniosków w ramach tego rządowego programu odbywa się w trybie ciągłym (do wyczerpania dedykowanej puli środków). Wnioski w programie „Moje Ciepło” można złożyć wyłącznie elektronicznie, za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępnym na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/.

 Grafika żródło: www.gov.pl