Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski E-Sport CupPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Rezem dla Seniorów - zapraszamy do udziału w Konkursie

2021-12-17 09:18
Rezem dla Seniorów - zapraszamy do udziału w Konkursie

14 listopada obchodzimy Światowy i Ogólnopolski Dzień Seniora. To święto, które służy uhonorowaniu osób starszych i zwraca uwagę na ich potrzeby. Troska o seniorów jest ważna szczególnie teraz, w okresie przedłużającej się pandemii koronawirusa. Cieszę się, że tak wielu ludzi dobrej woli podjęło w tym trudnym czasie działania na rzecz osób starszych. To fenomen, który zasługuje na wielkie uznanie. - Agata Kornhauser–Duda

Konkurs „Razem dla Seniorów” jest inicjatywą Pani Agaty Kornhauser–Dudy, Małżonki Prezydenta RP. Nagroda ma promować i nagradzać najcenniejsze inicjatywy na rzecz seniorów realizowane przez osoby prywatne i instytucje na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim.

Celem Konkursu jest:

 • promowanie prospołecznej aktywności;
 • uhonorowanie i promowanie szlachetnych, pożytecznych inicjatyw realizowanych na rzecz osób starszych;
 • zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych;
 • tworzenie warunków dla oddolnych inicjatyw na rzecz seniorów;
 • aktywizacja środowiska senioralnego i promocja wolontariatu senioralnego;
 • dostrzeżenie i nagłośnienie inicjatyw społecznych powstałych w okresie pandemii COVID–19;
 • zachęcanie osób prywatnych, instytucji i przedsiębiorców do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez podejmowanie aktywności na rzecz seniorów;
 • kształtowanie postaw prospołecznych, szczególnie wśród młodzieży, uwrażliwienie zarówno na potrzeby i potencjał osób starszych; 
 • promowanie inicjatyw podejmowanych we współpracy z samorządem lokalnym;

Organizatorem Konkursu „Razem dla Seniorów” pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs rozstrzygany jest co najmniej w trzech kategoriach:

 1. Młodzi Seniorom;
 2. Seniorzy Seniorom;
 3. Organizacja, Instytucja, Podmiot gospodarczy – Biznes dla Seniorów.

Konkurs jest cykliczny i będzie organizowany corocznie.

 •  Wręczenie nagród i dyplomów odbywać się będzie każdego roku podczas uroczystej gali, w terminie przypadającym między 1 października tj. Międzynarodowym Dniem Osób Starszych, a 14 listopada tj. Ogólnopolskim Dniem Seniora i Światowym Dniem Seniora.
 • Kapituła Konkursu będzie obradowała i podejmowała decyzje na posiedzeniach w formie stacjonarnej lub za pośrednictwem Internetu.
 • Rekomendacje do Konkursu w każdej kategorii zgłaszają Członkowie Kapituły oraz podmioty zewnętrzne (m.in. Wojewódzkie Rady Pożytku Publicznego).
 • Kapituła Konkursu w wyniku jawnego głosowania wybierze maksymalnie po 3 finalistów do poszczególnych kategorii Konkursu spośród własnych rekomendacji oraz nadesłanych przez zewnętrzne podmioty.
 • Nagrodę główną w każdej kategorii w drodze głosowania – jednemu z trzech finalistów – przyznaje Kapituła Nagrody po konsultacjach z Małżonką Prezydenta RP.
 • W przypadku braku jednoznacznego rozstrzygnięcia – zwycięzcę wskaże Małżonka Prezydenta RP.

Nagrodą główną w każdej kategorii jest statuetka, list Małżonki Prezydenta RP oraz nagroda rzeczowa. Finaliści Konkursu otrzymują dyplom.

Szczegółowe pytania dotyczące Nagrody „Razem dla Seniorów” prosimy kierować pod nr tel.: 22 695 26 56 lub 22 695 28 18, 22 695 21 59, e–mail: dialog@prezydent.pl

Adres korespondencyjny:

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Biuro Dialogu i Korespondencji
00–902 Warszawa, ul. Wiejska 10
z dopiskiem: Konkurs „Razem dla Seniorów” 

Regulamin Konkursu "Razem dla Seniorów"

Formularz zgłoszenia

Źródło: https://www.prezydent.pl/