Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski E-Sport CupPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Nabór do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

2021-09-24 08:00
Nabór do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

STAROSTA BRZESKI ogłasza nabór kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzesku - przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzących działalność statutową na terenie Powiatu Brzeskiego.

Kartę zgłoszenia kandydata na członka do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzesku należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Brzesku, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko do 25 października 2021 r.

 1. Zgodnie z uchwałą Rada liczy 8 członków, w tym:
  • dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Brzeskiego,
  • dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu Brzeskiego,
  • czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na terenie Powiatu Brzeskiego.
 2. Przedstawicieli organizacji wskazuje Starosta spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje. Wyłonienie kandydatów organizacji odbywa się z uwzględnieniem zasady reprezentatywności oraz aktywnej współpracy z Powiatem.
 3. Kadencja Rady trwa trzy lata.
 4. Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata na członka Rady.
 5. Praca w Radzie ma charakter społeczny bez prawa do wynagrodzenia.
 6. Niekompletne zgłoszenie kandydata do Rady oraz bez dołączonej podpisanej klauzuli informacyjnej podlega odrzuceniu.
 7. Kartę wraz z klauzulą można pobrać w formie elektronicznej (plik do pobrania) lub w formie papierowej w Wydziale Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Brzesku, ul. Głowackiego 51, pokój 322. Wraz z kartą zgłoszeniową proszę złożyć podpisaną przez kandydata do Rady Klauzulę Informacyjną Starostwa Powiatowego w Brzesku.
 8. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu tel. (14) 663 17 68.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXII/220/2013 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzesku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 2013r., poz. 1220).

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE