Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski E-Sport CupPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

XXVI Sesja Rady Powiatu Brzeskiego

2021-09-01 15:26
XXVI Sesja Rady Powiatu Brzeskiego

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXVI Sesji Rady Powiatu Brzeskiego, która odbędzie się w dniu 9 września 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00, w trybie zdalnym.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady.
 4. Złożenie ślubowania oraz wręczenie nauczycielom aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego.
 5. Wręczenie okolicznościowych dyplomów w związku z przyznaniem stypendiów Starosty Brzeskiego dla najzdolniejszych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski.
 6. Wnioski i pytania do Posłów, Senatorów, Radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego, Zarządu Powiatu Brzeskiego, Starosty Brzeskiego i zaproszonych gości.
 7. Sprawozdanie Starosty Brzeskiego z prac Zarządu Powiatu Brzeskiego w okresie od 24.06.2021 r. do 09.09.2021 r.
 8. Sprawozdanie Starosty Brzeskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Brzeskiego podjętych na sesji Rady w dniu 24.06.2021 r.
 9. Sprawozdania z prac komisji Rady Powiatu Brzeskiego w okresie między sesjami.
 10. Sprawozdania z działań podejmowanych na terenie Powiatu Brzeskiego w 2020 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny w: Brzesku, Bochni, Proszowicach, Tarnowie, Krakowie, Limanowej i Nowym Sączu.
 11. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Brzesku za I półrocze 2021 r.
 12. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego PP ZOL w Brzesku za I półrocze 2021 r.
 13. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
  1. odjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok,
  2. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzeskiego na lata 2021 – 2034,
  3. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w roku 2021,
  4. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu pomieszczeń usytuowanych w lokalu użytkowym B, będącym w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Edukacji w Brzesku, zlokalizowanym w budynku przy Piastowskiej 2b w Brzesku, położonym na działce stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego.
 14. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Młodzi Demokraci – podjęcie uchwały.
 15. Wolne wnioski, pytania i informacje.
 16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
(-) Kazimierz Brzyk