Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski E-Sport CupPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

KOMUNIKAT - obsługa klienta

2021-05-31 08:17
KOMUNIKAT - obsługa klienta

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dn. 31 maja 2021 r. (poniedziałek) Starostwo Powiatowe w Brzesku przywraca bezpośrednią obsługę klienta w urzędzie przy ul. Bartosza Głowackiego 51. Niemniej jednak w trosce o naszych klientów oraz pracowników, mając na uwadze trwający stan epidemii, obsługa będzie wykonywana z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.


Wydział Komunikacji i Transportu

Starostwo Powiatowe w Brzesku informuje, iż od dnia 25 sierpnia 2021 r. Wydział Komunikacji i Transportu (ul. Piastowska 2b w Brzesku) przyjmuje klientów na bieżąco, bez wcześniejszych zapisów na konkretny termin.

FORMULARZE I WNIOSKI DO POBRANIA


Wydział Geodezji i Kartografii

Informujemy, iż od dnia 31 maja 2021 r. (poniedziałek) w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Brzesku przywrócona zostaje bezpośrednia obsługa klienta. Niemniej jednak w trosce o naszych klientów oraz pracowników, mając na uwadze trwający stan epidemii, obsługa będzie wykonywana z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Przypominamy, że istnieje możliwość internetowego składania wniosków o wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego oraz o mapy zasadnicze i ewidencyjne oraz o inne materiały zasobu geodezyjnego, do czego zachęcamy.

Wniosek można złożyć elektronicznie poprzez Geoportal Powiatu Brzeskiego (należy założyć konto użytkownika w zakładce – „UDOSTĘPNIANIE map, wypisów, wyrysów…” - http://brzesko.geoportal2.pl/ i wypełnić e-wniosek w systemie).

W przypadku trudności krótką instrukcję i tutorial dot. internetowego złożenia wniosku przez Geoportal (https://brzesko.geoportal2.pl/map/mat/mat.php) można zobaczyć pod linkami: Czytaj więcej i Czytaj więcej.

W zakresie organizacji obsługi wniosków o udostępnienie wypisów, wyrysów, map i innych materiałów zasobu w Wydziale Geodezji i Kartografii informujemy, że:

 • złożenie wniosku w Wydziale oraz jego obsługa, odbywa się do godz. 1500. Po godzinie 1500 wniosek należy złożyć na dzienniku podawczym Starostwa Powiatowego w Brzesku – na wniosku należy wpisać czytelnie dane do kontaktu: nr telefonu i adres e-mail, pod którym pracownik będzie kontaktował się z wnioskodawcą informując o naliczonej opłacie oraz terminie odbioru dokumentów (nieczytelne wpisanie danych do kontaktu skutkuje koniecznością informowania wnioskodawcy listownie-pocztą tradycyjną, co znacznie wydłuża załatwienie wniosku);
 • wzór wniosku o wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego lub wniosku o udostępnienie materiałów zasobu (mapy itp.) można pobrać (link): Czytaj więcej;
 • wypis z rejestru gruntów może uzyskać właściciel nieruchomości lub osoba posiadająca pełnomocnictwo właściciela w tym zakresie, a także osoby wymienione w art. 24 ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 • wszystkie wnioski tzn. wnioski złożone osobiście, przesłane pocztą tradycyjną, przez e-PUAP i złożone internetowo przez geoportal2 załatwiane są wg kolejności wpływu do Urzędu. Odbiór dokumentów z wniosków złożonych internetowo, jest możliwy po przekazaniu przez pracownika informacji w komunikatorze o gotowości tych dokumentów do odbioru;
 • odbiór osobisty dokumentów opłaconych i przygotowanych do wydania odbywa się poza kolejnością;
 • nie ma możliwości przesłania wniosku na e-mail, chyba że wniosek zostanie podpisany elektronicznym podpisem przez wnioskodawcę;
 • płatności:
  • na miejscu w Wydziale istnieje możliwość uiszczenia opłaty za zamówione dokumenty kartą płatniczą;
  • kasa w Urzędzie jest nieczynna, opłata przelewem lub gotówką jest możliwa
   w czynnych punktach kasowych lub bankach na terenie miasta Brzeska. Dla wniosków złożonych w formie papierowej – osobiście lub pocztą, opłata jest naliczana przez pracownika na podstawie danych zawartych we wniosku, brak jest możliwości naliczenia opłaty przed złożeniem wniosku;
  • opłatę za dokumenty zamówione internetowo dokonuje się w ramach założonego konta użytkownika funkcją „zapłać” (jak w sklepach internetowych) po naliczeniu opłaty przez pracownika Wydziału (w przypadku, gdy opłata nie jest naliczana automatycznie przez system – np. wypisy i wyrysy);
  • przy załączeniu do wniosku pełnomocnictwa, ewentualna opłata za pełnomocnictwo jest wnoszona na konto Urzędu Miasta Brzeska - kasa w budynku Urzędu Miasta Brzeska przy ul. Głowackiego 51 jest nieczynna, nie jest możliwe uiszczenie tej opłaty w Wydziale Geodezji i Kartografii tut. Starostwa – w takim przypadku konieczne będzie uiszczenie opłaty w dostępnych punktach bankowych poza budynkiem Urzędu (w przypadku wniosku złożonego internetowo pracownik podczas jego rozpatrywania poinformuje o konieczności wniesienia opłaty za pełnomocnictwo, opłatę można dokonać przelewem i załączyć wygenerowany plik potwierdzenia dokonania opłaty do e-wniosku);
  • dokumenty wydawane są po uiszczeniu opłaty.

Terenowy Punkt Paszportowy w Brzesku

Budynek Starostwa Powiatowego w Brzesku, piętro 3, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, tel. 14 66 321 80

Dni i godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek – piątek w godzinach 8.00-15.00
przerwa: 10.00-10.15