Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji PublicznejOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiPodhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targuwirtualny spacerCAF w StarostwieWojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowieplatforma e-puapAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski E-Sport CupTarnowska Organizacja TurystycznaMałopolska Organizacja TurystycznaZwiązek Powiatów PolskichStowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Social Media

Powiat Brzeski Facebook PowiatPowiat Brzeski Youtube

 

KOMUNIKAT - przywrócenie bezpośredniej obsługi Klienta

2021-01-29 13:08
KOMUNIKAT - przywrócenie bezpośredniej obsługi Klienta

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dn. 1 lutego 2021 r. (poniedziałek) Starostwo Powiatowe w Brzesku przywraca bezpośrednią obsługę Klienta w urzędzie przy ul. Bartosza Głowackiego 51. Niemniej jednak w trosce o naszych klientów oraz pracowników, mając na uwadze trwający stan epidemii, obsługa będzie wykonywana z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Osobiste załatwienie sprawy będzie możliwe WYŁĄCZNIE po telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty.

Informujemy ponadto, iż przywrócenie bezpośredniej obsługi Klienta w oddziale Starostwa Powiatowego w Brzesku przy ul. Piastowskiej 2b nastąpi 8 lutego 2021 r. Od najbliższego poniedziałku istnieje natomiast możliwość telefonicznego kontaktu, w celu umówienia terminu osobistego załatwienia sprawy. 


Architektura i Budownictwo

Wnioski i dokumenty można składać w formie elektronicznej przy pomocy platformy e-PUAP (/0398dqqqoz/skrytka), pocztą tradycyjną lub poprzez umieszczenie w skrzynce podawczej znajdującej się przy drzwiach frontowych urzędu (ul. Głowackiego 51).

Kontakt osobisty możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu: (14) 663 16 57, (14) 663 19 59, (14) 663 13 52.

Wnioski dostępne TUTAJ.

UWAGA – ważne informacje:

 • Niedopuszczalne prawnie jest złożenie wniosku telefonicznie.
 • Kasa w budynku Urzędu przy ul. Głowackiego 51 w Brzesku jest nieczynna.
 • Zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo budowlane opłaty za wydanie dziennika budowy/rozbiórki/montażu stanowią równoważność kosztów jego zakupu. Mając na uwadze powyższe, w przypadku dokonywania opłaty w dowolnym punkcie kasowym prosimy o wcześniejsze jej telefoniczne ustalenie pod numerem 14 663 16 57.
 • Opłatę za wydanie dziennika budowy należy uiszczać na konto Starostwa Powiatowego w Brzesku nr 08 1020 2892 0000 5902 0678 2595; w Wydziale Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu istnieje możliwość dokonania płatności kartą za wydanie dziennika budowy.
 • Opłaty skarbowe (np. za pełnomocnictwo, za wydanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę) są wnoszone na konto Urzędu Miasta Brzeska nr 72 8591 0007 0100 0902 1786 0004 - kasa w budynku Urzędu Miasta Brzeska przy ul. Głowackiego 51 jest nieczynna, nie jest możliwe uiszczenie opłaty skarbowej w Wydziale Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu tut. Starostwa.

Geodezja i Kartografia

Wnioski można składać:

 • elektronicznie (forma preferowana) poprzez GEOPORTAL – (należy założyć konto użytkownika w zakładce – „UDOSTĘPNIANIE map, wypisów, wyrysów ..” http://brzesko.geoportal2.pl/  i wypełnić e-wniosek w systemie);
 • poprzez umieszczenie w skrzynce podawczej znajdującej się przy drzwiach frontowych urzędu (ul. Głowackiego 51);
 • pocztą tradycyjną.

Kontakt osobisty możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu: (14) 663 58 68.

FORMULARZE I WNIOSKI DO POBRANIA


Transport i Komunikacja

Wnioski i dokumenty można składać:

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem:
  • platformy e-PUAP (/0398dqqqoz/skrytka),
  • Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca (ESP PiK) za pośrednictwem strony internetowej esp.pwpw.pl (KARTA USŁUG Nr 40),
 • pocztą tradycyjną,
 • poprzez umieszczenie w skrzynce podawczej znajdującej się przy drzwiach frontowych urzędu (ul. Piastowska 2b).

Kontakt osobisty (od 8 lutego 2021 r.) możliwy  jest wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu:

 • centrala Wydziału: (14) 663 19 56,
 • rejestracja pojazdów: (14) 663 24 89, (14) 663 20 46, (14) 663 24 85,
 • uprawnienia do kierowania pojazdami: (14) 628 49 32.

FORMULARZE I WNIOSKI DO POBRANIA


Ochrona Środowiska

Wnioski i dokumenty można składać w formie elektronicznej przy pomocy platformy e-PUAP (/0398dqqqoz/skrytka), pocztą tradycyjną lub poprzez umieszczenie w skrzynce podawczej znajdującej się przy drzwiach frontowych urzędu (ul. Piastowska 2b).

Kontakt osobisty (od 8 lutego 2021 r.) możliwy  jest wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu: (14) 663 20 51, (14) 663 20 57.

FORMULARZE I WNIOSKI DO POBRANIA


Paszporty

Terenowy Punkt Paszportowy w Brzesku informuje, że złożenie wniosku o paszport lub odbiór gotowego paszportu jest możliwy po uprzednim umówieniu się w godz. od 8:00 do 15:00 pod nr telefonu – (14) 663 21 80.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania punktów paszportowych oraz obsługi interesantów: kliknij tutaj


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 10 maja 2021 r. zostaje przywrócone udzielanie porad prawnych osobiście w punkcie zlokalizowanym w budynku Starostwa Powiatowego w Brzesku (ul. Głowackiego 51).

Natomiast w pozostałych lokalizacjach do dnia 14.05.2021 r. porady prawne i obywatelskie nadal będą udzielane telefonicznie lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej oraz poza lokalem punktu, w godzinach trwania dyżurów (zgodnie z wykazem dyżurów).

[podstawa prawna art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. z 2020 r., poz. 2232)]

Aby uzyskać pomoc należy umówić się dzwoniąc pod numer tel. 14 300 02 78 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Brzesku tj. 7:30-15:30. Osoba potrzebująca pomocy pod tym samym numerem telefonu uzyska niezbędne informacje w zakresie organizacji udzielania porad.

Beneficjent w przypadku udzielania porad za pomocą środków porozumiewania się na odległość nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim istnieje możliwość przekazania anonimowej opinii o udzielonej pomocy pod numerem tel. 14 300 02 78 lub na adres poczty elektronicznej (organizacyjny@powiatbrzeski.pl) lub listownie, bezpośrednio do komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Brzesku obsługującej pod względem organizacyjno-technicznym zadanie (Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Brzesku ul. Głowackiego 51 32-800 Brzesko).

STAROSTA BRZESKI
mgr Andrzej Potępa