Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji PublicznejOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiPodhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targuwirtualny spacerCAF w StarostwieWojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowieplatforma e-puapAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski E-Sport CupTarnowska Organizacja TurystycznaMałopolska Organizacja TurystycznaZwiązek Powiatów PolskichStowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Social Media

Powiat Brzeski Facebook PowiatPowiat Brzeski Youtube

 

UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT nr 2

2020-10-20 13:46
UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT nr 2

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Starostwo Powiatowe w Brzesku zawiesza bezpośrednią obsługę klienta od 22.10.2020 do odwołania. Bezpośrednia obsługa interesantów zostanie przywrócona w możliwie najszybszym terminie.

Wszelkie sprawy urzędowe prosimy załatwiać telefonicznie, e-mailowo oraz za pośrednictwem platformy ePUAP. Dane teleadresowe poszczególnych wydziałów są dostępne na oficjalnej stronie internetowej instytucji: www.powiatbrzeski.pl

Ponadto do Państwa dyspozycji przed wejściem głównym do budynku znajduje się skrzynka podawcza na wnioski oraz inne składane dokumenty.


Wydział Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu

Informujemy, że w związku z zagrożeniem wynikającym z zakażenia wirusem COVID-19, w celu osobistego załatwienia sprawy (wszystkich) w Wydziale Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu w Starostwie Powiatowym w Brzesku konieczne jest wcześniejsze umówienie terminu pod numerami telefonu 14 663 16 57, 14 663 19 59, 14 663 13 52.

Wnioski można składać:

 1. osobiście na Dzienniku Podawczym tut. urzędu – parter budynku przy ul. Głowackiego 51 (bez wcześniejszego umawiana telefonicznego),
 2. elektronicznie za pomocą platformy e-PUAP,
 3. pocztą.

Wnioski o ostemplowanie własnego dziennika budowy lub wydanie i ostemplowanie dziennika budowy składane osobiście realizujemy na bieżąco, ale również po wcześniejszym umówieniu terminu pod numerami telefonu 14 663 16 57, 14 663 19 59, 14 663 13 52

Wnioski dostępne TUTAJ.

UWAGA – ważne informacje:

 • Niedopuszczalne prawnie jest złożenie wniosku telefonicznie.
 • Kasa w budynku Urzędu przy ul. Głowackiego 51 w Brzesku jest nieczynna.
 • Zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo budowlane opłaty za wydanie dziennika budowy/rozbiórki/montażu stanowią równoważność kosztów jego zakupu. Mając na uwadze powyższe, w przypadku dokonywania opłaty w dowolnym punkcie kasowym prosimy o wcześniejsze jej telefoniczne ustalenie pod numerem 14 663 16 57.
 • Opłatę za wydanie dziennika budowy należy uiszczać na konto Starostwa Powiatowego w Brzesku nr 08 1020 2892 0000 5902 0678 2595; w Wydziale Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu istnieje możliwość dokonania płatności kartą za wydanie dziennika budowy.
 • Opłaty skarbowe (np. za pełnomocnictwo, za wydanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę) są wnoszone na konto Urzędu Miasta Brzeska nr 72 8591 0007 0100 0902 1786 0004 - kasa w budynku Urzędu Miasta Brzeska przy ul. Głowackiego 51 jest nieczynna, nie jest możliwe uiszczenie opłaty skarbowej w Wydziale Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu tut. Starostwa.

Wydział Geodezji i Kartografii

Ze względu na trwający stan epidemii informujemy, że brak jest możliwości osobistego załatwienia sprawy w Wydziale Geodezji i Kartografii tut. Starostwa. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Wydziału GK (link: Czytaj więcej)  lub pod numerem telefonu 14 663 58 68.

Informacja o tym, jak zamówić wypis, wyrys z operatu ewidencyjnego, kopię mapy zasadniczej, kopię mapy ewidencyjnej lub inne materiały zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

 • Wzór wniosku o wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego lub wniosku o udostępnienie materiałów zasobu (mapy itp.) można pobrać (link): Czytaj więcej
 • Osobisty odbiór dokumentów zamówionych w formie papierowej odbywa się w holu budynku Starostwa Powiatowego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51 w ustalonym przez pracownika terminie, o którym zawiadamiamy wnioskodawcę drogą telefoniczną, e-mail lub w komunikatorze w koncie użytkownika ( dotyczy wnioskodawców, którzy złożyli elektroniczny wniosek  o wypis, wyrys z operatu ewidencyjnego, mapę i inne materiały zasobu przez geoportal (link): Czytaj więcej).
 • Wypis z rejestru gruntów może uzyskać właściciel nieruchomości lub osoba posiadająca pełnomocnictwo właściciela w tym zakresie, a także osoby wymienione w art. 24 ust.5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 • Przy załączeniu do wniosku pełnomocnictwa, ewentualna opłata za pełnomocnictwo jest wnoszona na konto Urzędu Miasta Brzeska - kasa w budynku Urzędu Miasta Brzeska przy ul. Głowackiego 51 jest nieczynna, nie jest możliwe uiszczenie tej opłaty w Wydziale Geodezji i Kartografii tut. Starostwa – w takim przypadku konieczne będzie uiszczenie opłaty w dostępnych punktach bankowych poza budynkiem Urzędu (w związku z tym zachęcamy do złożenia wniosku elektronicznie – w takim przypadku pracownik przy rozpatrywaniu wniosku poinformuje o konieczności wniesienia opłaty za pełnomocnictwo, opłatę można dokonać przelewem i załączyć wygenerowany plik potwierdzenia dokonania opłaty do e-wniosku).
 • W Wydziale Geodezji i Kartografii istnieje możliwość płatności kartą za zamówione dokumenty.
 • Wniosek o wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego lub wniosek o udostępnienie materiałów zasobu gik (m.in. mapy i inne materiały zasobu) można złożyć w następujący sposób:

1. Wniosek można złożyć elektronicznie (forma preferowana) poprzez GEOPORTAL – (należy założyć konto użytkownika w zakładce – „UDOSTĘPNIANIE map, wypisów, wyrysów ..”- Geoportal i wypełnić e-wniosek w systemie) .      
2. Wniosek w formie tradycyjnej – papierowej można złożyć osobiście do skrzynki w holu budynku Starostwa przy ul. Głowackiego 51 lub przesłać pocztą.   

UWAGA:

 • W Wydziale Geodezji i Kartografii istnieje możliwość płatności kartą za zamówione dokumenty.
 • W związku z obecną sytuacją związaną z ogłoszonym stanem epidemii informujemy, że w tut. Urzędzie kasa jest nieczynna.
 • Należy złożyć oryginał wniosku z podpisem wnioskodawcy – skan wniosku przesłany e- mailem jest niepotwierdzoną kopią).
 • we wniosku należy koniecznie wskazać czytelnie (najlepiej drukowanymi literami) adres e- mail, na który przekazywane będą informacje dotyczące np. wysokości opłaty oraz  gotowości wnioskowanych dokumentów do odbioru.

Wydział Komunikacji i Transportu

Wydział pracuje w godz. od 7.30 do 15.30. Jednakże pracownicy obsługują mieszkańców wyłącznie w trybie elektronicznym i telefonicznym.

Numery telefonów pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje:

 • Centrala Wydziału: 14 663 19 56, 14 663 20 46
 • Rejestracja pojazdów: 14 663 24 89, 14 663 24 85
 • Uprawnienia do kierowania pojazdami: 14 628 49 32
 • Transport: 14 628 49 34

Wnioski do Wydziału Komunikacji i Transportu można składać w formie elektronicznej przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej Starostwa Powiatowego w Brzesku /0398dqqqoz/skrytka  lub  Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu  Pojazd i Kierowca (ESP PiK) za pośrednictwem strony internetowej www.esp.pwpw.pl, pocztą tradycyjną lub wrzucać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Starostwa Powiatowego przy ul. Piastowskiej 2B.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, sprawa może zostać załatwiona osobiście.

Ponadto od dnia 20.10.2020 r. Wydział Komunikacji i Transportu nie będzie przyjmował interesantów w środy w wydłużonym czasie pracy tj. do godz. 17.00.


Wydział Ochrony Środowiska

tel. 14 663 20 51, 14 663 20 57
e-mail: wos@powiatbrzeski.pl
ePUAP: /0398dqqqoz/skrytka


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ,
PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 1 lutego 2021 r. zostaje przywrócone udzielanie porad prawnych osobiście w punkcie zlokalizowanym w budynku Starostwa Powiatowego w Brzesku (ul. Głowackiego 51).

Natomiast w pozostałych lokalizacjach do dnia 28.02.2021 r. porady prawne i obywatelskie nadal będą udzielane telefonicznie lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej oraz poza lokalem punktu, w godzinach trwania dyżurów (zgodnie z wykazem dyżurów).

[podstawa prawna art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. z 2020 r., poz. 2232)]

Aby uzyskać pomoc należy umówić się dzwoniąc pod numer tel. 14 300 02 78 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Brzesku tj. 7:30-15:30. Osoba potrzebująca pomocy pod tym samym numerem telefonu uzyska niezbędne informacje w zakresie organizacji udzielania porad.

Beneficjent w przypadku udzielania porad za pomocą środków porozumiewania się na odległość nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim istnieje możliwość przekazania anonimowej opinii o udzielonej pomocy pod numerem tel. 14 300 02 78 lub na adres poczty elektronicznej (organizacyjny@powiatbrzeski.pl) lub listownie, bezpośrednio do komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Brzesku obsługującej pod względem organizacyjno-technicznym zadanie (Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Brzesku
ul. Głowackiego 51 32-800 Brzesko).

STAROSTA
mgr Andrzej Potępa