Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji PublicznejOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiPodhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targuwirtualny spacerCAF w StarostwieProgram Rozwoju Obszarów WiejskichWojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowieplatforma e-puapAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiTarnowska Organizacja TurystycznaMałopolska Organizacja TurystycznaZwiązek Powiatów PolskichStowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Social Media

Powiat Brzeski Facebook PowiatPowiat Brzeski Youtube

XVIII Sesja Rady Powiatu Brzeskiego

2020-10-15 14:49
XVIII Sesja Rady Powiatu Brzeskiego

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XVIII Sesji Rady Powiatu Brzeskiego, która odbędzie się w dniu 22 października 2020 r. (czwartek) o godz. 10:00, w trybie zdalnym.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu ostatniej sesji Rady.
 4. Wręczenie okolicznościowych dyplomów w związku z przyznaniem stypendiów dla uczniów szczególnie zdolnych osiągających wysokie wyniki w zakresie kształcenia zawodowego w ramach projektu „Fachowcy w swojej branży” realizowanego przez Powiat Brzeski współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 5. Wnioski i pytania do Posłów, Senatorów, Radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego, Zarządu Powiatu, Starosty Brzeskiego i zaproszonych gości.
 6. Sprawozdanie Starosty Brzeskiego z prac Zarządu Powiatu Brzeskiego w okresie od 03.09.2020 r. do 22.10.2020 r.
 7. Sprawozdanie Starosty Brzeskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Brzeskiego podjętych na sesji Rady w dniu 03.09.2020 r.
 8. Sprawozdania z prac komisji Rady Powiatu Brzeskiego.
 9. Informacja Zarządu Powiatu Brzeskiego o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego za pierwsze półrocze 2020 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzeskiego – podjęcie uchwały.
 10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Brzeskiego za rok szkolny 2019/2020.
 11. Informacja o wynikach kontroli o podstawowym znaczeniu dla województwa małopolskiego przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie w roku 2019.
 12. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
  1. podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Brzeskiego,
  2. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok,
  3. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzeskiego,
  4. podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzeskiego na rok 2021,
  5. podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Domu Dziecka w Jasieniu w dwie odrębne placówki opiekuńczo-wychowawcze,
  6. podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutów Domowi Dziecka nr 1 w Jasieniu oraz Domowi Dziecka nr 2 w Jasieniu,
  7. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021”,
  8. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów.
 13. Informacje dotyczące oświadczeń majątkowych złożonych:
  1. Wojewodzie Małopolskiemu,
  2. Przewodniczącemu Rady Powiatu Brzeskiego,
  3. Staroście Brzeskiemu.
 14. Wolne wnioski, pytania i informacje.
 15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
(-) Kazimierz Brzyk