Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Informacja o zakresie działania Starostwa - dla niesłyszących

2020-09-09 13:44
Informacja o zakresie działania Starostwa - dla niesłyszących

czyta na głos     CZYTAJ NA GŁOS

Informacja o zakresie działania Starostwa Powiatowego w Brzesku w tekście łatwym do czytania

Starostwo Powiatowe w Brzesku realizuje określone przepisami prawa zadania między innymi z zakresu:

 1. geodezji i kartografii w tym dotyczące:
  1. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków na obszarze Powiatu Brzeskiego,
  2. prowadzenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wydawanie wypisów i wyrysów z bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
 2. gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu Brzeskiego i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa;
 3. komunikacji i transportu w tym dotyczące:
  1. rejestracji pojazdów,
  2. wydawania praw jazdy różnych kategorii;
 4. architektury i budownictwa w tym związane z:
  1. wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę,
  2. przyjmowaniem zgłoszeń o zamiarze budowy obiektów budowlanych lub wykonania robót budowlanych oraz dotyczących zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części;
 5. ochrony środowiska w tym dotyczące:
  1. udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie,
  2. zatwierdzania opracowań geologicznych stanowiących załączniki do wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
  3. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
  4. wydawania kart wędkarskich,
  5. rejestracji zwierząt objętych ochroną;
 6. edukacji w tym:
  1. załatwia sprawy związane z prowadzeniem publicznych szkół ponadpodstawowych, także z oddziałami integracyjnymi, placówki doskonalenia nauczycieli i schroniska młodzieżowego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego oraz młodzieżowego ośrodka socjoterapii,
  2. prowadzi ewidencję szkół i placówek niepublicznych;
 7. polityki społecznej i zarządzania kryzysowego w tym dotyczące:
  1. bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  2. ochrony zdrowia i polityki społecznej,
  3. wydawania decyzji zezwalających na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania,
  4. rzeczy znalezionych;
 8. orzekania o stopniu niepełnosprawności i wydawania kart parkingowych uprawnionym osobom niepełnosprawnym;
 9. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 10. ochrony interesów konsumentów;
 11. skarg, wniosków i petycji rozpatrywanych przez Starostę, Zarząd Powiatu Brzeskiego i Radę Powiatu Brzeskiego;
 12. współpracy ze stowarzyszeniami i fundacjami;
 13. rozwoju oraz promocji Powiatu Brzeskiego;
 14. realizacji inwestycji powiatowych;
 15. kultury, turystyki i sportu;
 16. spraw organizacyjnych i spraw pracowniczych w Starostwie;
 17. obsługi finansowo-księgowej i rachunkowości budżetu Powiatu i Starostwa.

W tej informacji przedstawione zostały przede wszystkim te zadania, które są najważniejsze z punktu widzenia osób chcących załatwić w Starostwie sprawy w szczególności z zakresu administracji publicznej.

W szerszym zakresie zadania realizowane w Starostwie określone zostały w Regulaminie Organizacyjnym opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w zakładce URZĄD

REGULAMIN ORGANIZACYJNY - kliknij tutaj

Poniżej przedstawiono ścieżkę dostępu do szczegółowego zakresu zadań.

Należy wybrać zakładkę URZĄD, podzakładkę WYDZIAŁY, dalej KADENCJA, następnie właściwe stanowisko lub wydział, dalej  ZADANIA.

Starostwo Powiatowe w Brzesku umożliwia dostęp do informacji publicznej poprzez BIP. Na wniosek udostępnia się wyłącznie te informacje, które nie podlegają publikacji w BIP.

Uchwały organów Powiatu Brzeskiego to jest Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu udostępniane są w formie elektronicznej w BIP, a w formie papierowej w Wydziale Organizacyjnym Starostwa, przy ul. Głowackiego 51, III piętro, pokój nr 316.