Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji PublicznejOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiPodhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targuwirtualny spacerCAF w StarostwieProgram Rozwoju Obszarów WiejskichWojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowieplatforma e-puapAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiTarnowska Organizacja TurystycznaMałopolska Organizacja TurystycznaZwiązek Powiatów PolskichStowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Social Media

Powiat Brzeski Facebook PowiatPowiat Brzeski Youtube

KOMUNIKAT - funkcjonowanie Starostwa Powiatowego

2020-05-31 19:25
KOMUNIKAT - funkcjonowanie Starostwa Powiatowego

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zaleceniami od 1 czerwca 2020 r. stopniowo znosimy ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów Starostwa Powiatowego w Brzesku. Na terenie urzędu prosimy o przestrzeganie zasad sanitarnych dotyczących zakrywania ust i nosa oraz utrzymywania bezpiecznego dystansu społecznego. Przed wejściem prosimy również o zdezynfekowanie rąk za pomocą  płynu dezynfekującego znajdującego się przy drzwiach głównym Starostwa.

Obsługa Klienta w Wydziale Geodezji i Kartografii (ul. Głowackiego 51):

 1. Interesantów zapraszamy do poczekalni Wydziału GK zlokalizowanej na półpiętrze obok Sali Obrad.
 2. Obsługa Klientów odbywa się przy ladzie na piętrze drugim – prosimy podchodzić pojedynczo.
 3. Zachęcamy również do załatwiania spraw zdalnie:
 4. Uiszczanie opłat związanych ze sprawami geodezji i kartografii:
  • opłaty skarbowe należy uiszczać na konto Urzędu Miejskiego w Brzesku, numer konta: 72 8591 0007 0100 0902 1786 0004
 5. Ważne telefony:

Udostępnianie materiałów zasobów:

 • wypis z rejestru gruntów i budynków,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • kopia mapy zasadniczej,
 • kopia mapy ewidencyjnej

Tomasz Kurtyka – tel. 14 663 58 68
Agnieszka Biel – tel. 14 663 01 84

Obsługa firm geodezyjnych: (oddanie operatu, odbiór dokumentów)
Justyna Ratowska – 14 663 01 84

Koordynacja uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
Alina Obal – 14 628 49 58

Zgłoszenia aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków:
(akty notarialne, postanowienia sądu, inne dokumenty itp.)
Mariola Prus – 14 663 19 73

Wydawanie informacji i zaświadczeń z operatu ewidencji gruntów i budynków:
Elżbieta Wąs – 14 663 19 68

Obsługa rzeczoznawców majątkowych:
Anna Całka – 14 663 19 83

Scalenia gruntów:
Grzegorz Dymek – 14 663 19 83

Obsługa Klienta w Wydziale Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu (ul. Głowackiego 51):

 1. Sprawy architektoniczno-budowlane można załatwić bezpośrednio z urzędnikiem po uprzednim zgłoszeniu w Punkcie Informacyjnym.
 2. Wnioski i dokumenty można składać na Dzienniku Podawczym znajdującym się na parterze urzędu przy wejściu głównym lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
 3. Uiszczanie opłat związanych ze sprawami architektury i budownictwa:
  • opłaty skarbowe należy uiszczać na konto Urzędu Miejskiego w Brzesku, numer konta: 72 8591 0007 0100 0902 1786 0004

Obsługa Klienta w Wydziale Komunikacji i Transportu (ul. Piastowska 2b)

 1. Wydział KT zaprasza do bezpośredniego kontaktu po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu; poniżej lista numerów, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje oraz ustalać ewentualne terminy załatwiania spraw:
  • centrala Wydziału: 14 663 19 56,
  • rejestracja pojazdów: 14 663 20 46,
  • uprawnienia do kierowania pojazdami 14 628 49 32.
 2. Jeżeli z jakiegoś powodu zaproponowany termin nie będzie dla Państwa odpowiedni, nadal jest możliwość składania dokumentów w "skrzynce podawczej" ustawionej w holu budynku przy drzwiach wejściowych. Wszystkie prawidłowo wypełnione oraz skompletowane wnioski składane w ten sposób są rozpatrywane w miarę możliwości następnego dnia. O załatwieniu sprawy oraz możliwości odbioru dokumentów klient jest każdorazowo powiadamiany telefonicznie.
 3. Uiszczanie opłat związanych ze sprawami komunikacji i transportu:
  • w formie bezgotówkowej: przelew na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Brzesku w PKO BP S.A. numer konta: 08 1020 2892 0000 5902 0678 2595,
  • gotówką lub kartą płatniczą w Kasie Starostwa Powiatowego w Brzesku w oddziale przy ul. Piastowskiej 2b. Każdy, kto chciałby dokonać opłaty w kasie proszony jest o zgłoszenie się do pracownika Wydziału KT za pośrednictwem domofonu zamontowanego przy wejściu głównym do budynku.

We wszelkich innych sprawach będących w kompetencji Starostwa Powiatowego w Brzesku prosimy o kontakt z Centralą: 14 663 31 11.

Starostwo Powiatowe w Brzesku informuje ponadto o zasadach funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej. Osobiste udzielanie porad prawnych pozostaje zawieszone do dnia 14.06.2020 r. Porady prawne są udzielane telefonicznie lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Aby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość należy umówić się dzwoniąc pod numer tel. 14 300 02 78 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Brzesku tj. 7:30-15:30. Osoba potrzebująca nieodpłatanej pomocy prawnej pod tym samym numerem telefonu uzyska niezbędne informacje w zakresie organizacji udzielania porad prawnych za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Zgodnie z ostatnimi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) rozszerzony został krąg osób uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej o osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą pod warunkiem, że w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.

Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej istnieje możliwość przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej pod numerem telefonu 14 300 02 78 lub na adres poczty elektronicznej (organizacyjny@powiatbrzeski.pl) lub listownie, bezpośrednio do komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Brzesku obsługującej pod względem organizacyjno-technicznym zadanie (Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Brzesku ul. Głowackiego 51 32-800 Brzesko).

ZGŁOSZENIE PORADY NA ODLEGŁOŚĆ - wniosek + oświadczenie