Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji PublicznejOficjalny portal województwa małopolskiegoPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiPodhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targuwirtualny spacerCAF w StarostwieProgram Rozwoju Obszarów WiejskichWybory SamorządoweWojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowieplatforma e-puapAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiTarnowska Organizacja TurystycznaMałopolska Organizacja TurystycznaZwiązek Powiatów PolskichStowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Social Media

Powiat Brzeski Facebook PowiatPowiat Brzeski Youtube

OGRANICZENIE BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTA

2020-03-15 20:42
OGRANICZENIE BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTA

Szanowni Państwo,

W piątek, 13 marca Rząd Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił stan zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wzrostem zachorowań na wywoływaną nim chorobę COVID-19. W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, działając zgodnie z zaleceniami Rządu oraz Wojewody Małopolskiego, urząd Starostwa Powiatowego w Brzesku (oddział przy ul. Bartosza Głowackiego 51 oraz oddział przy ul. Piastowskiej 2b), a także podległe mu jednostki od 16 marca 2020 r. (poniedziałek) wprowadzają ograniczenia w bieżącym działaniu. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Brzesku pracują bez zmian, jednak od dnia 16 marca 2020 r. obsługują mieszkańców wyłącznie w trybie elektronicznym i telefonicznym. Wszelkie sprawy administracyjne bądź inne, związane z funkcjonowaniem Powiatu Brzeskiego, prosimy załatwiać telefonicznie, e-mailowo lub poprzez platformę ePUAP.

Wnioski i dokumenty można składać w formie elektronicznej pod adresem: sekretariat@powiatbrzeski.pl, przy pomocy platformy e-PUAP (/0398dqqqoz/skrytka), pocztą tradycyjną lub wrzucać do skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Głowackiego 51.

W sprawach ważnych, niecierpiących zwłoki możliwy jest kontakt osobisty, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu. Poniżej lista numerów, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje oraz ustalać ewentualne terminy załatwiania spraw:

Wydział Komunikacji i Transportu (ul. Piastowska 2b):

  • centrala Wydziału: 14 663 19 56
  • rejestracja pojazdów: 14 663 24 89, 14 663 20 46, 14663 24 85
  • uprawnienia do kierowania pojazdami 14 628 49 32.

Wydział Komunikacji i Transportu nie będzie obsługiwał interesantów w wydłużonym czasie pracy, tj. do godz. 17.00, ale w godz. od 7.30 do 15.30.

Wydział Geodezji i Kartografii (ul. Bartosza Głowackiego 51):

Udostępnianie materiałów zasobów:

  • wypis z rejestru gruntów i budynków,
  • wyrys z mapy ewidencyjnej,
  • kopia mapy zasadniczej,
  • kopia mapy ewidencyjnej

Tomasz Kurtyka – tel. 14 663 58 68
Agnieszka Biel – tel. 14 663 01 84

UWAGA: wnioski należy składać elektronicznie:

Elektroniczne złożenie wniosku – http://brzesko.geoportal2.pl
Instrukcja nawigacji po Geoportalu zamieszczona została pod adresem
https://www.powiatbrzeski.pl/aktualnosc/2945,komunikat-sprawy-geodezyjne

Obsługa firm geodezyjnych: (oddanie operatu, odbiór dokumentów)
Justyna Ratowska – 14 663 01 84

Koordynacja uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
Alina Obal – 14 628 49 58

Zgłoszenia aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków: (akty notarialne, postanowienia sądu, inne dokumenty itp.)
Mariola Prus – 14 663 19 73

Wydawanie informacji i zaświadczeń z operatu ewidencji gruntów i budynków:
Elżbieta Wąs – 14 663 19 68

Obsługa rzeczoznawców majątkowych:
Anna Całka – 14 663 19 83

Scalenia gruntów:
Grzegorz Dymek – 14 663 19 83

We wszelkich innych sprawach będących w kompetencji Starostwa prosimy o kontakt z Centralą: 14 663 31 11

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – tel. 500 172 452

Zarząd Dróg Powiatowych – tel. 14 66 312 21, ePUAP:/ZDP-Brzesko/skrzynka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – tel. 14 66 300 31, ePUAP:/pcprbrzesko2/skrytka

Powiatowy Urząd Pracy – tel. 14 663 05 22, ePUAP:/2y3x10rmos/skrytka

Uwaga! Możliwości uiszczenia należnych opłat: TYLKO BEZGOTÓWKOWO:

  1. przelew na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Brzesku w PKO BP S.A. numer: 08 1020 2892 0000 5902 0678 2595 - w Wydziale Komunikacji należy przedłożyć potwierdzenie dokonanego przelewu,
  2. opłaty skarbowe należy uiszczać na konto Urzędu Miejskiego w Brzesku numer: 72 8591 0007 0100 0902 1786 0004 - w Wydziale Architektury i Budownictwa należy przedłożyć potwierdzenie dokonanego przelewu.
  3. na miejscu w Wydziale Komunikacji przy użyciu karty płatniczej za pomocą terminala płatniczego Starostwa Powiatowego.

Starostwo Powiatowe w Brzesku informuje ponadto o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z nieodpłatnej pomocy prawnej. W związku z tym

zawiesza się udzielanie porad osobiście w okresie od dnia 16.03.2020 r. do dnia 07.06.2020 r.

Porady prawne będą udzielane telefonicznie lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Aby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość należy umówić się dzwoniąc pod numer tel. 14 300 02 78 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Brzesku tj. 7:30-15:30. Osoba potrzebująca nieodpłatanej pomocy prawnej pod tym samym numerem telefonu uzyska niezbędne informacje w zakresie organizacji udzielania porad prawnych za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Zgodnie z ostatnimi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) rozszerzony został krąg osób uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej o osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą pod warunkiem, że w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.

Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej istnieje możliwość przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej pod numerem telefonu 14 300 02 78 lub na adres poczty elektronicznej (organizacyjny@powiatbrzeski.pl), lub listownie, bezpośrednio do komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Brzesku obsługującej pod względem organizacyjno-technicznym zadanie (Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Brzesku ul. Głowackiego 51 32-800 Brzesko).

ZGŁOSZENIE PORADY NA ODLEGŁOŚĆ - wniosek + oświadczenie