Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji PublicznejOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiPodhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targuwirtualny spacerCAF w StarostwieProgram Rozwoju Obszarów WiejskichWojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowieplatforma e-puapAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiTarnowska Organizacja TurystycznaMałopolska Organizacja TurystycznaZwiązek Powiatów PolskichStowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Social Media

Powiat Brzeski Facebook PowiatPowiat Brzeski Youtube

X Sesja Rady Powiatu Brzeskiego

2019-11-21 12:51
X Sesja Rady Powiatu Brzeskiego

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w X Sesji Rady Powiatu Brzeskiego, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00, w sali obrad Starostwa Powiatowego w Brzesku, przy ul. B. Głowackiego 51.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu ostatniej sesji Rady.
  4. Wnioski i zapytania do Posłów, Senatorów, Radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego i zaproszonych gości.
  5. Sprawozdanie Starosty Brzeskiego z prac Zarządu Powiatu Brzeskiego w okresie od 17.10.2019 r. do 28.11.2019 r.
  6. Sprawozdanie Starosty Brzeskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Brzeskiego podjętych na sesji Rady w dniu 17.10.2019 r.
  7. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
  8. Sprawozdania z prac komisji Rady Powiatu Brzeskiego.
  9. Informacja o wynikach kontroli wykonanych w 2018 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie – Delegaturę w Tarnowie, w jednostkach zlokalizowanych na terenie Powiatu Brzeskiego.
  10. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

a) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok,
b) podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzeskiego,
c) podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w roku 2019,
d) podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzeskiego na rok 2020,
e) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnych umów dzierżawy gruntu pod garaże blaszane na części nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego, będącej w trwałym zarządzie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łysej Górze,
f) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu pomieszczenia w budynku zlokalizowanym na nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Czchowie,
g) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Brzeskiego,
h) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów,
i) podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/279/2018 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 08 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego.

11. Rozpatrzenie petycji w interesie publicznym wniesionej przez CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy – podjęcie uchwały.
12. Informacje Urzędów Skarbowych dotyczące oświadczeń majątkowych złożonych:

a) Wojewodzie Małopolskiemu,
b) Przewodniczącemu Rady Powiatu Brzeskiego,
c) Staroście Brzeskiemu.

13. Wolne wnioski, pytania i informacje.
14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Kazimierz Brzyk