Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji PublicznejOficjalny portal województwa małopolskiegoPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiPodhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targuwirtualny spacerCAF w StarostwieProgram Rozwoju Obszarów WiejskichWybory SamorządoweWojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowieplatforma e-puapAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiTarnowska Organizacja TurystycznaMałopolska Organizacja TurystycznaZwiązek Powiatów PolskichStowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Social Media

Powiat Brzeski Facebook PowiatPowiat Brzeski Youtube

Budowlańcy podbijają Niemcy

2019-11-06 09:19
Budowlańcy podbijają Niemcy

Kolejna grupa naszych uczniów wyjechała na praktyki zawodowe do Niemiec. Tym razem wyjechało 15 osób z branży budowlanej, z klas 3 TBG (10) i 3 bb(5). Chłopcy realizują praktyki w ramach projektu „Europejskie doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość” 2018-1-PL01-KA102-04831. Praktyki będą trwały 4 tygodnie.

Praktyka zawodowa umożliwi uczestnikom konfrontację, poszerzanie i pogłębianie wiadomości teoretycznych uzyskanych na zajęciach szkolnych oraz umiejętności praktycznych niezbędnych w zawodzie technik budownictwa. Podczas odbywania praktyki zawodowej zapoznają się z funkcjonowaniem firmy budowlanej w warunkach gospodarki rynkowej. Ponadto udoskonalą umiejętność swobodnego posługiwania się językiem niemieckim i uzyskają umiejętności zgodnie z przewidzianymi w szczegółowych celach kształcenia. Praktyka pozwoli udoskonalić umiejętności zawodowych w zawodzie technik budownictwa a w szczególności:

 • skonfrontować swoją wiedzę i umiejętności z wymaganiami stawianymi przez zagranicznych pracodawców,
 • udoskonalić umiejętności pracy w zespole,
 • wzmocnić pewności siebie pozwalające na swobodne poruszanie się nie tylko na regionalnym ale i na europejskim rynku pracy (mobilność),
 • pobudzić przedsiębiorczość oraz zwiększyć szansy znalezienia zatrudnienia w branży budowlanej,
 • udoskonalić sprawność porozumiewania się w języku obcym w relacjach zawodowych i życiu codziennym.

A udział w projekcie pozwoli:

 • zdobyć praktyczne doświadczenia i umiejętności podczas praktyk zagranicznych i przeniesienie tych doświadczeń na polski rynek pracy,
 • zdobyć nowe umiejętności zawodowych i poznać nowe metody pracy,
 • da szansę na zwiększenie szans zatrudnienia oraz uczestnictwa w Europejskim Rynku Pracy,
 • zwiększyć atrakcyjność i zdobycie konkurencyjnej pozycji na rynku pracy po ukończeniu szkoły,
 • potwierdzić nabyte umiejętności dokumentem Europass Mobility,
 • posługiwać się techniczną terminologią w językach UE,
 • doskonalić znajomości języków poprzez ich praktyczne użycie.

Źródło: Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku