Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Wręczenie Certyfikatów Ukończenia Stażu

2019-09-05 15:19
Wręczenie Certyfikatów Ukończenia Stażu

Staże zawodowe dla uczniów realizowane są w ramach projektu pod nazwą: „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół – utworzenie centrum kompetencji zawodowych”. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów. III edycja staży zawodowych przeprowadzona została dla 148 uczniów z następujących szkół:

  • Technikum w Zespole Szkół w Czchowie
  • Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Brzesku
  • Technikum w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych  w Brzesku

Celem przeprowadzenia staży zawodowych jest:

  • zwiększenie umiejętności praktycznych uczniów,
  • kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy.

Każdy z uczestników odbył 150 godzin stażu u danego przedsiębiorcy oraz otrzymał stypendium w wysokości 1500 złotych. Dodatkowo każdy uczeń mógł wnioskować o:

  • zwrot kosztów przejazdu,
  • refundacja wynagrodzenia opiekuna stażysty,
  • zwrot kosztów przeprowadzenia stażu u przedsiębiorcy.

staze2019.jpg

Zobacz galerię

KAPITAL_LUDZKI.png

fundusz_spojnosci.png

Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013
pt. „CAF – podstawa doskonalenia małopolskich JST”,
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12