Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Wotum zaufania i absolutorium jednogłośnie!

2019-06-26 10:53
Wotum zaufania i absolutorium jednogłośnie!

We wtorek 25 czerwca 2019 r. Radni Powiatu Brzeskiego głosowali w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok i wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Brzeskiego. Zanim podjęto obie uchwały, odbyła się debata nad "Raportem o stanie Powiatu Brzeskiego", radni rozpatrzyli też sprawozdania finansowe i majątkowe oraz ich ocenę przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Ostatecznie Rada Powiatu Brzeskiego jednogłośnie przyznała Zarządowi zarówno absolutorium, jak i wotum zaufania.

W tym dniu, przed rozpoczęciem obrad, odbyło się również uroczyste podziękowanie dla Pierwszej Rodziny Zastępczej Powiatu Brzeskiego. Państwo Helena i Jan Warchołowie pełnili funkcję rodziny zastępczej od 1999 r.

W ciągu wszystkich lat pracy Państwo Warchoł sprawowali opiekę nad łącznie 13 dziećmi w różnym wieku – od miesięcznego noworodka do osoby pełnoletniej. Należy nadmienić także, iż Państwo Helena i Jan równocześnie wychowywali 5 swoich własnych dzieci – obecnie pełnoletnich. Państwo Warchołowie byli pierwszą rodziną zastępczą zawodową na terenie Powiatu Brzeskiego i swoją pracą przecierali szlak kolejnym rodzinom, zdobywali doświadczenie i dzielili się nim z innymi rodzinami zastępczymi, biologicznymi i pracownikami PCPR w Brzesku.

W bieżącym roku mija 20 lat pełnienia przez Państwa Warchoł funkcji rodziny zastępczej, co nie było to dla nich jedynie pracą, ale przede wszystkim powołaniem do niesienia pomocy dzieciom potrzebującym. Podziękowania oraz kwiaty na ręce Państwa Warchołów przekazali osobiście Starosta Brzeski Andrzej Potępa oraz Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego Kazimierz Brzyk.

Zobacz galerię

KAPITAL_LUDZKI.png

fundusz_spojnosci.png

Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013
pt. „CAF – podstawa doskonalenia małopolskich JST”,
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12