Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

IV Sesja Rady Powiatu Brzeskiego

2019-03-13 15:23
IV Sesja Rady Powiatu Brzeskiego

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w IV Sesji  Rady  Powiatu  Brzeskiego,  która  odbędzie się w dniu 21 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 10:00, w sali obrad Starostwa Powiatowego  w Brzesku, przy ul. B. Głowackiego 51.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu ostatniej sesji Rady.
 4. Wnioski i pytania do Posłów, Senatorów, Radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego, Zarządu Powiatu, Starosty Brzeskiego i zaproszonych gości.
 5. Sprawozdanie Starosty  Brzeskiego  z  prac  Zarządu  Powiatu  Brzeskiego  w  okresie od 31.01.2019 r. do 21.03.2019 r.
 6. Sprawozdanie Starosty Brzeskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Brzeskiego podjętych na sesji Rady w dniu 31.01.2019 r.
 7. Odczytanie interpelacji złożonych przez radnych oraz udzielonych na nie odpowiedzi.
 8. Sprawozdania z prac komisji Rady Powiatu Brzeskiego w okresie między sesjami.
 9. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku o stanie bezpieczeństwa Powiatu Brzeskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2018 r.
 10. Roczne sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Brzesku oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Brzeskiego w 2018 r.
 11. Ocena stanu sanitarnego Powiatu Brzeskiego za 2018 rok.
 12. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2018.
 13. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Brzeski za rok 2018.
 14. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zmiany w Statucie Powiatu Brzeskiego,
b. zmiany w uchwale budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2019,
c. zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzeskiego,
d. określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych PFRON przeznaczonych na ich realizację w roku 2019,
e. likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku,
f. przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia wkładu własnego do projektu  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

15. Wolne wnioski, pytania i informacje.
16. Zakończenie obrad.

(-) Przewodniczący Rady
Kazimierz Brzyk

Relacja on-line z posiedzenia Rady

KAPITAL_LUDZKI.png

fundusz_spojnosci.png

Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013
pt. „CAF – podstawa doskonalenia małopolskich JST”,
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12