Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

OGŁOSZENIE - gospodarowanie odpadami

2019-03-13 10:35
OGŁOSZENIE - gospodarowanie odpadami

Nowe obowiązki podmiotów posiadających decyzje uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Brzesku uprzejmie informuje, że w dniu 5 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592). Ustawa wprowadza nowe obowiązki dla podmiotów posiadających decyzje uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

W terminie 12 miesięcy od dnia 5 września 2018 r., podmiot posiadający zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji. Jeżeli podmiot nie złoży wniosku w tym terminie, zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie    i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów wygasa w zakresie określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów z dniem 5 września 2019r.

W terminie 1roku od dnia 5 września 2018 r. prowadzący instalację, który posiada pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę tego pozwolenia, w celu dostosowania go do zmienionych przepisów. W przypadku gdy prowadzący instalację nie dopełni tego obowiązku, pozwolenie to wygasa w zakresie gospodarowania odpadami z dniem 5 września 2019.

KAPITAL_LUDZKI.png

fundusz_spojnosci.png

Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013
pt. „CAF – podstawa doskonalenia małopolskich JST”,
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12