Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

XXXVII Sesja Rady Powiatu Brzeskiego - Zaproszenie

2018-11-05 15:31
XXXVII Sesja Rady Powiatu Brzeskiego - Zaproszenie

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w  XXXVII Sesji  Rady  Powiatu  Brzeskiego,  która  odbędzie się w dniu 8 listopada 2018 r. (czwartek)  o godz. 10:00, w sali obrad  Starostwa Powiatowego  w Brzesku, przy ul. B. Głowackiego 51.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wnioski i zapytania do Posłów, Senatorów, Radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego i zaproszonych gości.
 6. Sprawozdanie Starosty  Brzeskiego  z  prac  Zarządu  Powiatu  Brzeskiego  w  okresie  od 18.10.2018 r. do 8.11.2018 r.
 7. Sprawozdanie Starosty Brzeskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Brzeskiego podjętych na sesji Rady w dniu 18.10.2018 r.
 8. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 9. Sprawozdania z prac komisji Rady Powiatu Brzeskiego.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok,
 • zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzeskiego,
 • zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznejosób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w roku 2018.

11. Informacje Urzędów Skarbowych dotyczące oświadczeń majątkowych złożonych:

 • Wojewodzie Małopolskiemu,
 • Przewodniczącemu Rady Powiatu Brzeskiego,
 • Staroście Brzeskiemu.

12. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
(-) Kazimierz Brzyk

KAPITAL_LUDZKI.png

fundusz_spojnosci.png

Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013
pt. „CAF – podstawa doskonalenia małopolskich JST”,
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12