Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
facebook
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Integracja Stowarzyszeń Powiatu Brzeskiego

2017-12-12 13:53
Integracja Stowarzyszeń Powiatu Brzeskiego

Powiat Brzeski  od roku 2007 udziela dotacji dla organizacji i podmiotów, o których mowa  w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podczas konsultacji programu współpracy wpływają różne propozycje zmian w zakresach, które są modyfikowane w zależności od potrzeb. Z roku na rok coraz więcej organizacji składa oferty do otwartego konkursu na realizację zadań publicznych. W latach 2016 i 2017 Powiat przekazał  200 000 zł dla 68-65 organizacji na zadania w zakresie:

 • ochrona i promocji zdrowia,
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Pomysł na zorganizowanie spotkania dla organizacji i stowarzyszeń pojawił się podczas ubiegłorocznych konsultacji programu współpracy na 2017 rok. Zarówno członkowie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego jak i Zarządu Powiatu Brzeskiego przychylili się do tej propozycji. Przedstawiciele NGO chętnie odpowiadali na zaproszenia i z dużym zaangażowaniem przygotowywali się do spotkania.

W sobotnie popołudnie w Sali Konferencyjnej PCE w Brzesku swoją działalność prezentowało 17 organizacji pozarządowych:

 • Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Potrzebującym i zapobiegania patologiom społecznym  "Pomocna Dłoń"
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Biesiadki Tradycja i Rozwój
 • Klub Honorowych Dawców Krwi „MOTOJADOWNIKI”
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze
 • Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans „VESNA”
 • Towarzystwo Brzeskie Smyczki
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej
 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy „NADZIEJA”
 • Uczniowski Klub Sportowy „GRYF” w Łoniowej
 • Stowarzyszenie Ziemi Brzeskiej „Porozumienie”
 • Klub Sportowy „Jakub”
 • Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Kinezjologiczne „ZAWSZE AKTYWNI”
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Łysogórskiej KRAKUS
 • Porębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
 • Brzeskie Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi „AMAZONKA”
 • Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa
 • Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Brzesku

Spotkanie miało na celu integrację przedstawicieli organizacji oraz wymianę doświadczeń, jak również zaprezentowanie dotychczasowego dorobku w formie stoisk wystawowych lub przedstawienie organizacji za pomocą multimedialnej prezentacji.

GALERIA

KAPITAL_LUDZKI.png

fundusz_spojnosci.png

Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013
pt. „CAF – podstawa doskonalenia małopolskich JST”,
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12