Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski E-Sport CupPowiat Brzeski Facebook Instagram

Startujemy Pierwszego Dnia Wiosny! Zapraszamy do udziału!

2017-09-15 08:48
Startujemy Pierwszego Dnia Wiosny! Zapraszamy do udziału!

Akcja będzie trwać od 21 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r., a jedynym kryterium jest ilość przebytych kilometrów.

Uczestnicy będą konkurować w dwóch grupach: kobiet i mężczyzn. Rywalizacja podzielona zostanie na trzy kategorie aktywności:

1. BIEGANIE

2. CHODZENIE

3. JAZDA NA ROWERZE

Każdy Uczestnik ma możliwość wystartowania we wszystkich kategoriach.

Warunkiem dołączenia do zabawy jest zainstalowanie na swoim smartfonie darmowej aplikacji Endomondo, stworzenie swojego profilu użytkownika i przystąpienie do rywalizacji pn.: AKTYWNY MIESZKANIEC POWIATU BRZESKIEGO.


PAMIĘTAJ, aby włączyć aplikację zawsze, gdy chodzisz, biegasz lub jeździsz, dzięki temu przebyte kilometry zwiększą Twoje szanse w rywalizacji. Ranking dostępny w aplikacji Endomondo pozwoli Ci na bieżąco monitorować postępy konkurencji. Mobilizujący charakter rywalizacji zachęci do zintensyfikowania Twojej aktywności.

Uczestnicy, którzy pokonają najwięcej kilometrów w swoich kategoriach otrzymają statuetki, dyplomy.

Jednak najważniejszą nagrodą tej rywalizacji jest ZDROWIE oraz WŁASNA SATYSFAKCJA!!!

  

Regulamin akcji: AKTYWNY MIESZKANIEC POWIATU BRZESKIEGO

§ 1

1. Organizatorem Akcji jest Powiat Brzeski.
2. Uczestnikiem może zostać każda osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin, dysponuje telefonem z zainstalowaną aplikacją Endomondo, dokonała rejestracji na stronie internetowej aplikacji: www.endomondo.com i przyłączyła się do rywalizacji pn.: AKTYWNY MIESZKANIEC POWIATU BRZESKIEGO.
a) rejestracja Uczestników odbywa się poprzez założenie profilu w aplikacji – wybór loginu (sugerowane: imię i nazwisko) oraz hasła;
b) uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne i bezpłatne;
c) każdy Uczestnik bierze udział w Akcji na własną odpowiedzialność;
d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub mieniu powstałe w związku z udziałem Uczestnika w Akcji;
e) Organizator Akcji nie zapewnia Uczestnikom ubezpieczenia;
f) każdy Uczestnik może w dowolnie wybranym momencie zrezygnować z udziału w Akcji poprzez dezaktywację uczestnictwa w aplikacji lub na stronie internetowej aplikacji;
g) Organizator Akcji nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych Uczestników zarówno w czasie trwania Akcji, jak i po jej zakończeniu.

§2

1. Akcja trwać będzie w okresie od 21 MARCA 2018 r. do 31 SIERPNIA 2018 r.

§3

1. Warunki przystąpienia do Akcji:
a) Uczestnikiem może zostać mieszkaniec powiatu brzeskiego;
b) zainstalowanie aplikacji Endomondo oraz rejestracja w rywalizacji o nazwie: AKTYWNY MIESZKANIEC POWIATU BRZESKIEGO;

§4

1. Rywalizacja będzie się odbywać w dwóch grupach: kobiety, mężczyźni.
2. Obie grupy obejmują rywalizacje w konkurencjach „pieszych” (chodzenie, bieganie, nordic walking) oraz rowerowych (jazda na rowerze, kolarstwo, kolarstwo górskie).
3. Uczestnik ma możliwość wzięcia udziału we wszystkich konkurencjach.
4. Tytuł Aktywnego Mieszkańca Powiatu Brzeskiego otrzyma osoba, która do końca trwania Akcji „uzbiera” największą ilość kilometrów.
5. Brak ograniczenia geograficznego przy wykonywaniu aktywności.
6. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 4 września 2018 r.

§ 5

1. Organizator Akcji uprawniony jest do dokonania zmian Regulaminu w czasie trwania Akcji.
2. Zmiany są skuteczne z momentem opublikowania ich na stronie internetowej Akcji.
3. Regulamin wraz z ewentualnymi jego zmianami będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Akcji.

§ 6

1. Postanowienia końcowe:
a) wszelkie kwestie sporne wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Organizatora Akcji.