Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Współpraca z NGO - podpisano umowy

2024-03-20 11:34
Współpraca z NGO - podpisano umowy

Wczoraj w Starostwie Powiatowym w Brzesku odbyło się uroczyste podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi, którym w tym roku powiat brzeski przyznał dotacje na realizację zadań publicznych. Z ramienia powiatu podpisy na umowach złożyli: starosta brzeski Andrzej Potępa, wicestarosta Maciej Podobiński oraz skarbnik powiatu – Lucyna Haus.

Starosta Andrzej Potępa przywitał zebranych oraz podsumował tegoroczny konkurs, w ramach którego wpłynęło aż 79 ofert (dwie zostały odrzucone ze względów formalnych) w czterech zakresach tematycznych: ochrona i promocja zdrowia, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Starosta podkreślił także bardzo dużą kreatywność i aktywność społeczną mieszkańców powiatu brzeskiego i podziękował za dobrą współpracę w mijającej kadencji. Złożone projekty były nie tylko doskonale opracowane, ale także bardzo wartościowe i oryginalne. Tegoroczna kwota przeznaczona na dotacje została zwiększona do 300 000,00 zł, a w ciągu ostatnich pięciu lat przeznaczono na ten cel prawie milion złotych!

Najwięcej pieniędzy Komisja przyznała na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W ramach tej dziedziny wpłynęło 25 wniosków i przekazano na ten cel 120 tys. złotych. Na organizację imprez, zawodów, turniejów, prowadzenie zajęć sportowych, propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej przyznano w sumie 110 tys. złotych. Dokładnie 50 tys. złotych przeznaczono na 15 zadań dotyczących ochrony i promocji zdrowia. Natomiast pula środków w zakresie ekologii i ochrony zwierząt wyniosła 20 tys. złotych. Tę kwotę podzielono pomiędzy ośmiu wnioskodawców.

Zobacz galerię