Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Zasmakuj w Małopolsce - II edycja konkursu

2024-02-05 07:54
Zasmakuj w Małopolsce - II edycja konkursu

Województwo Małopolskie ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Zasmakuj w Małopolsce” w roku 2024. Konkurs ma na celu podtrzymanie, identyfikację i kultywowanie dziedzictwa kulinarnego Małopolski.

Województwo Małopolskie mając na celu podtrzymanie, identyfikację i kultywowanie dziedzictwa kulinarnego Małopolski ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Zasmakuj w Małopolsce” w roku 2024, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach Konkursu zlecane będą zadania polegające na:

  • Organizacji przedsięwzięć mających na celu identyfikację i promowanie dziedzictwa kulinarnego Małopolski, w tym w szczególności produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych.
  • Realizacji wydarzeń o tematyce kulinarnej mających na celu ożywienie i wzmocnienie więzi społecznych na obszarach wiejskich i budowanie tożsamości lokalnej.
  • Realizacji inicjatyw, których celem jest pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych i aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich.

W ramach oczekiwanych rezultatów zadania przewiduje się:

  1. Organizację, co najmniej jednego wydarzenia promującego dziedzictwo kulinarne Małopolski oraz produkty regionalne, tradycyjne i lokalne (np. szkolenia, warsztaty, spotkania, pokazy kulinarne, degustacje).
  2. Zakup, co najmniej jednego akcesorium AGD/urządzenia kuchennego/zestawu naczyń kuchennych niezbędnego do realizacji wydarzenia promującego dziedzictwo kulinarne, o którym mowa w pkt 1, z przeznaczeniem do wyposażenia organizacji pozarządowej odpowiedzialnej za realizację projektu.

Łączna kwota, którą w tym roku przeznaczy Zarząd Województwa Małopolskiego na realizację zadań wybranych w ramach konkursu wynosi 800 tys. złotych.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się wkładem własnym finansowym na poziomie co najmniej 5% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania.

Maksymalna kwota przyznanej dotacji na realizację zadania nie może być wyższa niż 95% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania oraz nie może przekraczać kwoty 20 tys. złotych.

Uprawnione organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty mogą składać oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Zasmakuj w Małopolsce” do 22 lutego 2024 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego konkursu dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego