Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski E-Sport CupPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

 

Ogłoszenie Starosty Brzeskiego

2023-10-31 07:00
Ogłoszenie Starosty Brzeskiego

Ogłoszenie Starosty Brzeskiego z dnia 27 października 2023 r., znak: BA-I.6821.19.2023.WW o wydaniu decyzji z dnia 27 października 2023 r. znak: BA-I.6821.19.2023.WW o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę ewidencyjną nr 1355 o pow. 0,0067 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Brzesko, gm. Brzesko, poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, na założenie i przeprowadzenie  przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia wykonanego z rur polietylenowych przystosowanych do gazociągu średniego ciśnienia do 0,5MPa o średnicy Dz180mm wraz z infrastrukturą towarzyszącą na długości 7,5 m oraz strefą kontrolowaną o szerokości 1,0m (liczona po 0,5m od osi, po obu stronach rury) o powierzchni 0,0008 ha w ramach inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn180, PE dn225, PE dn250 wraz z przyłączami gazu oraz SRP II st. Q=1000 m3/h w miejscowości Brzesko”.

Ogłoszenie