Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Współpraca z NGO - edycja 2019

2019-04-12 12:55
Współpraca z NGO - edycja 2019

W czwartek 11 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Brzesku odbyło się uroczyste podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi, którym w tym roku Powiat Brzeski przyznał dotacje na realizację zadań publicznych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele tych organizacji, które jako pierwsze rozpoczynają realizację zadań.

Starosta brzeski Andrzej Potępa przywitał zebranych oraz podsumował tegoroczny konkurs dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych, w ramach którego wpłynęło aż 73 wnioski z pięciu zakresów tematycznych: ochrona i promocja zdrowia, kultura i sztuka, sport, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz ekologia i ochrona zwierząt.

Starosta podkreślił rosnącą aktywność społeczną mieszkańców Powiatu Brzeskiego. Złożone projekty były nie tylko doskonale opracowane, ale także bardzo wartościowe i oryginalne. Tegoroczna kwota przeznaczona na dotacje wyniosła 164 860,00 zł.

Najwięcej pieniędzy zostało przyznanych na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Na organizację imprez, prowadzenie zajęć sportowych, propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej oraz aktywizowanie osób niepełnosprawnych do uprawiania sportu przyznano w sumie 82 tys. złotych. Około 32 tys. złotych przeznaczono zarówno na zadania dotyczące ochrony i promocji zdrowia jak i projekty z zakresu  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Sześć organizacji otrzymało dotację na zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju  świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w tym organizację przedsięwzięć patriotycznych realizowanych na terenie powiatu brzeskiego, mających na celu kształtowanie postaw patriotycznych, pielęgnowanie tożsamości i tradycji narodowych oraz edukacji obywatelskiej. Na realizację tych zadań przekazano w sumie 17 tys. złotych. Z kolei równe 10 tys. złotych przeznaczono na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w tym organizowanie przedsięwzięć propagujących ochronę lokalnego środowiska przyrodniczego.

Zobacz galerię

KAPITAL_LUDZKI.png

fundusz_spojnosci.png

Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013
pt. „CAF – podstawa doskonalenia małopolskich JST”,
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12