Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Kapliczki Małopolski 2019

2019-02-01 09:56
Kapliczki Małopolski 2019

Informujemy, iż Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs pn. „Kapliczki Małopolski 2019” dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach położonych na obszarze województwa małopolskiego.

W tym roku pula środków przeznaczona na powyższy cel wynosi 750 tys. zł. Do wniosku należy dołączyć tylko kosztorys prac i zdjęcia. Termin złożenia dokumentacji upływa 13 marca br. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Marszałkowskiego).

Celem konkursu jest zachowanie dla przyszłych pokoleń wartościowych obiektów stanowiących ważny element dziedzictwa kulturowego Małopolski. Kapliczki, które znajdują się na prywatnym terenie, dzięki nawiązaniu współpracy właściciela nieruchomości z jednostką samorządu terytorialnego również mogą liczyć na odnowienie. Kapliczki, przy których będą wykonywane prace nie muszą figurować w rejestrze zabytków województwa małopolskiego, ale powinny charakteryzować się wartościami artystycznymi i historycznymi.

Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski, z tym że każdy będzie dotyczyć innego obiektu. Dotacja z budżetu województwa małopolskiego na realizację jednego zadania może być udzielona w wysokości do 60% ogółu nakładów koniecznych wykonania prac, jednak nie może przekroczyć kwoty 25 000 zł. W załączniku przesyłam wzór wniosku. Szczegółowe informacje nt. konkursu dostępne są biuletynie informacji publicznej:

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1552702,kapliczki-malopolski2019-konkurs-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-z-terenu-wojewodztwa-malopol.html

KAPITAL_LUDZKI.png

fundusz_spojnosci.png

Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013
pt. „CAF – podstawa doskonalenia małopolskich JST”,
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12