Serwisy

tematyczne

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Ciekawe linki

Serwisy tematyczne

Niepełnosprawni z szansą na zatrudnienie

image

Po wieloletnich staraniach od grudnia tego roku w Łysej Górze rozpocznie swoją działalność Zakład Aktywności Zawodowej – pierwsza tego typu placówka w Powiecie Brzeskim. Jej utworzenie jest niezwykle istotne z uwagi na proces zamykający przygotowanie osoby niepełnosprawnej do podjęcia aktywnego i satysfakcjonującego zatrudnienia. ZAZ to ostatnie ogniwo w systemie rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, czyli forma pośrednia pomiędzy zajęciami w WTZ a pracą na otwartym rynku.

Przy realizacji tej inwestycji możemy liczyć na znaczne wsparcie ze strony Województwa Małopolskiego. Łączny koszt adaptacji pomieszczeń, wykonania niezbędnych prac remontowych oraz zakupu wyposażenia wynosi 573 200 zł – z czego 65%, czyli 372 580 zł, zostanie pokrytych ze środków PFRON, pozostałą część sfinansuje Powiat Brzeski. Dodatkowo na działalność bieżącą ZAZ-u Urząd Marszałkowski przeznaczy około 25 000 zł miesięcznie.
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łysej Górze początkowo zaoferuje zatrudnienie 7 osobom pełnosprawnym – terapeutom, pielęgniarkom oraz osobom odpowiedzialnym za sprawy administracyjne. Jednak przede wszystkim stworzy szansę rehabilitacji zawodowej i społecznej 15 osobom ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Będzie to doskonała okazja adaptacji tych osób w otwartym środowisku pracy oraz praktyczne wsparcie w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości.
Oficjalne rozpoczęcie działalności placówki planowane jest na grudzień tego roku. Zgodnie ze swoim charakterem wytwórczo-usługowym w zakładzie otwarte zostaną pracownie krawiecko-rękodzielnicze (szycie pościeli, ręczników, ścierek, fartuchów) i ceramiczne (produkcja wyrobów z gliny). Dzięki tej inwestycji uczestnicy placówek pomocy społecznej, takich jak Warsztaty Terapii Zajęciowej czy Środowiskowego Domu Samopomocy, będą mieli możliwość skorzystania z pakietu szkoleń zawodowych dokształcających lub przekwalifikowujących. ZAZ zadba również o odpowiednie usprawnienie i wyposażenie stanowisk pracy oraz będzie podejmował działania związane z wyrównywaniem szans osób niepełnosprawnych na ich nowym miejscu pracy. Ponadto środki zakładowego funduszu aktywności, poza działaniami na rzecz rehabilitacji i aktywizacji zawodowej i społecznej, obejmą programy związane z rozwojem rekreacji i uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym.

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image