Serwisy tematyczne

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Ciekawe linki

Serwisy tematyczne

 • 2015-03-03

  Nagroda im. Mariana Korneckiego

  image

  Samorząd Województwa Małopolskiego ogłosił kolejną edycję Nagrody im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski, która  przyznawana jest corocznie za całokształt działalności oraz za realizację wartościowych projektów na obszarze Małopolski w zakresie:

  więcej
 • 2015-03-02

  XVIII Małopolska Giełda Agroturystyczna

  image

  W dniach 25-26 kwietnia 2015r. na terenie kampusu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy Al.29 Listopada odbędzie się XVIII Małopolska Giełda Agroturystyczna. Giełda organizowana jest przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, Małopolską Izbę Rolniczą, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego o/Kraków, Stowarzyszenie Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne oraz Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne. Wraz z Małopolską Giełdą Agroturystyczną odbywać się będą Targi Ogrodnicze.

  więcej
 • 2015-03-02

  Zaproszenie Starosty Brzeskiego

  image

  Starosta Brzeski zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w 2015 r.

  więcej
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image