Serwisy

tematyczne

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Ciekawe linki

Serwisy tematyczne

Rozkład busów

UWAGA!!! DOTYCZY WAŻNOŚCI ROZKŁADÓW JAZDY !!!

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 78 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440) wprowadzonym ustawą z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2016 poz. 1342) podmioty prowadzące działalność w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym, kolejowym, innym szynowym, linowym, linowo - terenowym, morskim i w żegludze śródlądowej mogą ją nadal wykonywać na podstawie posiadanych uprawnień, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2017 r. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, oraz rozkłady jazdy będące załącznikiem do zezwolenia których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2016 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2017 r. W związku z tym rozkłady jazdy zamieszczone na niniejszej stronie internetowej, w których termin ważności określony został na dzień 31.12.2016 r. pozostają ważne do 31.12.2017 r.


ROZKŁAD JAZDY BUSÓW:

1. Trasa: Brzesko - Jaworsko /rozkład do pobrania/
Przewoźnik: Cygan Witold "TRANSWIT"

2. Trasa: Przyborów - Brzesko /rozkład do pobrania/
Przewoźnik: Garbarz Grzegorz

3. Trasa: Złota - Brzesko /rozkład do pobrania/
Przewoźnik: Garbarz Grzegorz

4. Trasa: Maszkienice - Brzesko /rozkład do pobrania/
Przewoźnik: Garwacki Piotr

5. Trasa: Brzesko - Kąty /rozkład do pobrania/
Przewoźnik: Grabarz Rafał "IMPERO"

6. Trasa: Wola Przemykowska - Brzesko - Linia1 /rozkład do pobrania/
Przewoźnik: Handerek Eugeniusz "MEH"

7. Trasa: Wola Przemykowska - Brzesko - Linia2 /rozkład do pobrania/
Przewoźnik: Handerek Eugeniusz "MEH"

8. Trasa: Wola Przemykowska - Brzesko - Linia3 /rozkład do pobrania/
Przewoźnik: Handerek Eugeniusz "MEH"

9. Trasa: Wola Przemykowska - Brzesko - Linia4 /rozkład do pobrania/
Przewoźnik: Handerek Eugeniusz "MEH"

10. Trasa: Brzesko - Bielcza /rozkład do pobrania/
Przewoźnik: Jakubas Magdalena

11. Trasa: Borzęcin - Brzesko /rozkład do pobrania/
Przewoźnik: Janisz Mirosław

12. Trasa: Jagniówka - Brzesko /rozkład do pobrania/
Przewoźnik: Janisz Mirosław

13. Trasa: Borzęcin - Brzesko /rozkład do pobrania/
Przewoźnik: Kamiński Jan


14. Trasa: Jagniówka - Brzesko /rozkład do pobrania/ 
Przewoźnik: Kamiński Jan

15. Trasa: Czchów - Kąty /rozkład do pobrania/
Przewoźnik: "KOLTRANS" Paweł Kulig i Wspólnicy Sp. J.

16. Trasa: Czchów - Brzesko /rozkład do pobrania/
Przewoźnik: Malinowski Marek "MALBUS"

17. Trasa: Wytrzyszczka - Brzesko /rozkład do pobrania/
Przewoźnik: Pławecki Bogdan

18. Trasa: Wola Przemykowska - Brzesko - Linia1 /rozkład do pobrania/
Przewoźnik: Solak Zygmunt "SOLAK"

19. Trasa: Wola Przemykowska - Brzesko - Linia2 /rozkład do pobrania/
Przewoźnik: Solak Zygmunt "SOLAK"

20. Trasa: Wola Przemykowska - Brzesko - Linia3 /rozkład do pobrania/
Przewoźnik: Solak Zygmunt "SOLAK"

21. Trasa: Wola Przemykowska - Brzesko - Linia4 /rozkład do pobrania/
Przewoźnik: Solak Zygmunt "SOLAK"

22. Trasa: Żerków - Brzesko /rozkład do pobrania/
Przewoźnik: Tucznio Kazimierz


23. Trasa: Kąty - Brzesko /rozkład do pobrania/
Przewoźnik: Pławecki Bogdan

24. Trasa: Kąty - Brzesko /rozkład do pobrania/
Przewożnik: Tucznio Kazimierz

25. Trasa: Czchów - Brzesko /rozkład do pobrania/
Przewoźnik: Marek Wielgus "Mark Trawel"
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image