Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Najnowsze galerie

Zobacz też

bip.jpgmalopolska.jpgpowiat-leborski.jpgpwsznt.jpgwirtualny-spacer.jpgzwiazek-powiatow.jpgcaf.jpgprow.jpgwybory-1.jpglogo.jpgepuap.jpgsport.jpg

Social Media

facebook.png instagram.pngyt-logo.png

BR - Zadania Wydziału

 


br.png

Biuro Obsługi Rady i Zarządu
ul. Głowackiego 51
32-800 Brzesko
e-mail: biurorady@powiatbrzeski.pl


Do zadań Biura Obsługi Rady i Zarządu należy w szczególności:

1. załatwianie spraw związanych z organizacją i przygotowaniem sesji Rady, posiedzeń jej komisji, posiedzeń Zarządu;

2. gromadzenie, przygotowywanie i uzgadnianie materiałów warunkujących prawidłowy przebieg sesji Rady, posiedzeń komisji Rady oraz posiedzeń Zarządu;

3. przekazywanie radnym projektów uchwał i materiałów informacyjnych;

4. protokołowanie sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz posiedzeń Zarządu;

5. prowadzenie zbiorów oraz rejestrów:

  1. uchwał Rady, w tym aktów prawa miejscowego,
  2. uchwał Zarządu,
  3. wniosków i opinii komisji Rady,
  4. interpelacji i wniosków radnych,
  5. wykonywanie innych czynności kancelaryjnych związanych z obsługą Rady i Zarządu;

6. przekazywanie do realizacji właściwym komórkom organizacyjnym Starostwa i powiatowym jednostkom organizacyjnym uchwał Rady i Zarządu oraz wniosków komisji Rady i interpelacji radnych, a także czuwanie nad ich terminowym załatwianiem;

7. przedkładanie organom nadzoru nad działalnością Powiatu uchwał podjętych przez Radę, a także przesyłanie aktów prawa miejscowego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego - w terminach przewidzianych właściwymi przepisami prawa;

8. umieszczanie lub przekazywanie do umieszczenia na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu uchwał oraz odpowiednich informacji dotyczących Rady lub Zarządu, a także ich bieżąca aktualizacja. 


maxresdefault-live.jpg