Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Najnowsze galerie

Zobacz też

bip.jpgmalopolska.jpgpowiat-leborski.jpgpwsznt.jpgwirtualny-spacer.jpgzwiazek-powiatow.jpgcaf.jpgprow.jpgwybory-1.jpglogo.jpgepuap.jpgsport.jpg

Social Media

fb.pnginstagram.pngyt-logo.png

BR - Zadania Wydziału

 


br.png

Biuro Obsługi Rady i Zarządu
ul. Głowackiego 51
32-800 Brzesko
e-mail: biurorady@powiatbrzeski.pl


Do zadań Biura Obsługi Rady i Zarządu należy w szczególności:

1) załatwianie spraw związanych z organizacją i przygotowaniem sesji Rady, posiedzeń jej komisji, posiedzeń Zarządu;
2) gromadzenie, przygotowywanie i uzgadnianie materiałów warunkujących prawidłowy przebieg sesji Rady, posiedzeń komisji Rady oraz posiedzeń Zarządu;
3) przekazywanie radnym projektów uchwał i materiałów informacyjnych;
4) protokołowanie sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz posiedzeń Zarządu;
5) prowadzenie zbiorów oraz rejestrów:
     a) uchwał Rady, w tym aktów prawa miejscowego,
     b) uchwał Zarządu,
     c) wniosków i opinii komisji Rady,
     d) interpelacji i wniosków radnych,
     a także wykonywanie innych czynności kancelaryjnych związanych z obsługą Rady
     i Zarządu;
6) przekazywanie do realizacji właściwym komórkom organizacyjnym Starostwa
i powiatowym jednostkom organizacyjnym uchwał Rady i Zarządu oraz wniosków komisji Rady i interpelacji radnych, a także czuwanie nad ich terminowym załatwianiem;
7) przedkładanie organom nadzoru nad działalnością Powiatu uchwał podjętych przez Radę, a także przesyłanie aktów prawa miejscowego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego - w terminach przewidzianych właściwymi przepisami prawa;
8) umieszczanie lub przekazywanie do umieszczenia na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu uchwał oraz odpowiednich informacji dotyczących Rady lub Zarządu, a także ich bieżąca aktualizacja.


>> eSesja - relacja z sesji Rady Powiatu Brzeskiego <<


 Informacja ogólna I Pracownicy I Zadania

KAPITAL_LUDZKI.png

fundusz_spojnosci.png

Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013
pt. „CAF – podstawa doskonalenia małopolskich JST”,
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12