Serwisy

tematyczne

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Ciekawe linki

Serwisy tematyczne

Ankieta o termomodernizacji budynków mieszkalnych

image

Zespół Badawczy Centrum Badań i Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego opracował „Ankietę o termomodernizacji budynków mieszkalnych wielomieszkaniowych w latach 2010-2016”. Jest ona kierowana przede wszystkim do zarządców i właścicieli budynków wielorodzinnych, w tym spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, jednostek samorządu terytorialnego, towarzystw budownictwa społecznego i zakładów pracy.

Ankieta została opracowana w formie elektronicznej i będzie udostępniona na Portalu Sprawozdawczym GUS w dniach 16.10-27.10.2017 r.
Celem ankiety jest zebranie danych i informacji niezbędnych do określenia stopnia zaangażowania właścicieli i zarządców budynków w proces przedsięwzięć termomodernizacyjnych w latach 2010-2016, a także do oceny potrzeb i planowanych działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image