Serwisy tematyczne

SK - Zadania Wydziału


Wydziały i inne komórki organizacyjne


 

Wydział Polityki Społecznej i Zarządzania Kryzysowego
ul. Głowackiego 51

32-800 Brzesko
e-mail. sekretariat@powiatbrzeski.pl
Do zadań Wydziału Polityki Społecznej i Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności prowadzenie spraw:

1) obrony cywilnej;
2) zarządzania kryzysowego;
3) spraw obronnych;
4) wojskowości;
5) bezpieczeństwa i porządku publicznego;
6) ochrony zdrowia i polityki społecznej;
7) rzeczy znalezionych;
8) rejestrowanie, przechowywanie, obiegu i i wydawania dokumentów zawierających informacje niejawne oraz zadań określonych w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z późn. zm.).


 


Informacja ogólna I Pracownicy I Sprawy do załatwienia I Zadania

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image