Serwisy

tematyczne

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Ciekawe linki

Serwisy tematyczne

Przebudowa drogi powiatowej nr 1444K Uszew – Nowy Wiśnicz – Nieznanowice w miejscowości Uszew, Gmina Gnojnik i Poręba Spytkowska, Gmina Brzesko
 

Powiat uczestniczy w jedynym rozpisanym dotychczas konkursie dotyczącym dróg powiatowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W ramach działania 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalneSPR. Został złożony projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1444K Uszew – Nowy Wiśnicz – Nieznanowice w miejscowościach Uszew, Gmina Gnojnik i Poręba Spytkowska, Gmina Brzesko”. Projekt dotyczy przebudowy całego odcinka drogi na terenie powiatu brzeskiego, tj. 3 080 m.b., w tym budowa chodnika na długości 2 150 m.b.
Projekt przeszedł pozytywnie przez kwalifikacje w ramach Subregionu Tarnowskiego (26.10.2015 – 22.04.2016), po czym został złożony w ramach konkursu RPMP.07.01.03-IZ.00-12-056/16 w dniu 04.11.2016 r. Wniosek uzyskał pozytywne oceny na kolejnych etapach: formalnym, finansowym, oraz merytorycznym, znajdując się na liście wniosków, które otrzymają dofinansowanie (załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego nr. 984/17 z dnia 20.06.2017 r.). Obecnie oczekujemy na podpisanie umowy. Wartość zadania wg. Wniosku: 3 000 000,00 zł, w tym dofinansowanie z RPO 1 764 298,06 zł. Zadanie będzie zrealizowane do 31.10.2018 r.

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image