Serwisy tematyczne

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Ciekawe linki

Serwisy tematyczne

 • 2017-04-26

  Centrum Wspierania Uczniów Zdolnych w ZSP Nr 1 w Brzesku

  image

  Centrum Wspierania Uczniów Zdolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku

  Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 267/17 z dnia 23 lutego 2017 roku Powiat Brzeski został wybrany do dofinansowania projektu pn. „Małopolskie Talenty – szkoła ponadgimnazjalna – powiat brzeski” Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, w ramach Poddziałania 10.1.5 Wsparcie Uczniów Zdolnych z Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

  Projekt zakłada utworzenie Centrum Wspierania Uczniów Zdolnych (CWUZ) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku i realizację zajęć z uczniami zdolnymi w celu podniesienia kompetencji kluczowych uczniów zdolnych w zakresie przedmiotów: językowych (j. angielski), matematycznych i naukowo – technicznych (nauki matematyczno – przyrodnicze), informatycznych (TIK) i przedsiębiorczości oraz podniesienie kompetencji kluczowych ponadprzedmiotowych tj. społecznych i uczenia się, rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów z Powiatu Brzeskiego w okresie od 01.03.2017 – 30.06.2019.

  Budżet projektu „Małopolskie Talenty – szkoła ponadgimnazjalna – powiat brzeski”  wynosi 130,804,00 zł, w tym współfinansowanie z budżetu Unii Europejskiej wynosi 111,183,40 zł, kwota 13 080,40 zł pochodzi z budżetu państwa a wysokość wkładu własnego to 6 540,20 zł.

  więcej
 • 2017-04-24

  Turniej dla gimnazjalistów

  image

  „Zdrowie i bezpieczeństwo młodego człowieka wartością nadrzędną” – pod takim hasłem realizowany jest w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  w Czchowie projekt w ramach realizacji zadania publicznego zleconego i współfinansowanego przez Powiat Brzeski. 

  więcej
 • 2017-04-21

  Obwieszczenie

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image