Serwisy tematyczne

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Ciekawe linki

Serwisy tematyczne

 • 2012-02-21

  Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

  image

  Podobnie jak w latach ubiegłych, w okresie od 20 do 25 lutego 2012 r. Komenda Powiatowa Policji w Brzesku bierze udział w działaniach w ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”. W ten sposób Policja chce zwrócić szczególną uwagę na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa.

  więcej
 • 2012-02-21

  Otwarty konkurs ofert

  image
  Zarząd Powiatu Brzeskiego w dniu 16 lutego 2012 r. uchwałą nr 369/2012 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzeskiego w 2012 r. w następujących zakresach: więcej
 • 2012-02-21

  Zaproszenie do prac w komisji konkursowej

  image
  Starosta Brzeski, zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowej, które zostaną powołane w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w 2012 r.
  więcej
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image